Velická laťka

Ve čtvrtek 23. března 2017 se nejlepší skokani do výšky z naší školy zúčastní dalšího ročníku Velické laťky. Všem přejeme co nejlepší umístění, budeme jim držet palce!

Jarní Grand prix ve fotbálku

pátek 10. března 2017 pořádají žáci 9. třídy pro dobrovolníky z 5. – 9. třídy Jarní Grand prix ve fotbálku.

Turnaj se uskuteční ve školní tělocvičně. Hrát budou dvoučlenné týmy, jejichž členové budou vylosováni před začátkem turnaje. […]

Výdej zápisových lístků

V pondělí 6. března 2017 bude výchovná poradkyně od 7:30 do 15:00 vydávat zápisové lístky zákonným zástupcům vycházejících žáků. S sebou si zákonní zástupci musí přinést občanský průkaz, jinak nemůže být zápisový lístek vydán.