Mezi pravidelně pořádané školní akce patří:

 • podzimní lampionový průvod
 • vánoční jarmak (příp. velikonoční jarmak) nebo vánoční vystoupení
 • mikulášská nadílka a vánoční zpívání u stromečku
 • dětský karneval
 • sběr starého papíru a železa
 • fotosoutěže
 • vystoupení dramatického kroužku
 • a další

  Mezi nepravidelně pořádané akce patří:

 • exkurze všeho druhu (veletrhy, výstavy, výlety)
 • projektové dny
  Nově zavádíme tradici pořádání:

 • připomínka významných dnů – žáci 9. ročníku
 • akcí, na kterých se organizačně výrazně podílejí žáci 9. ročníku (např.projektové sny a soutěže pro žáky 1. stupně,…)