Provoz škol od pondělí 30. listopadu

Docházka jednotlivých tříd na 2. stupni:

30. 11. – 4. 12. 2020
7. 12. – 11. 12. 2020

Výuka ve škole
Výuka distančně
Výuka ve škole
Výuka distančně

VI. Třída
VIII. třída
VIII. třída
VI. třída

VII. třída

VII. třída

Poté pravidelné střídaní.

1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky

2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka

Školní družiny a školní […]

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) – zajistí třídní učitelé.

Otevřena bude ŠD – 2 homogenní skupiny.

Funguje školní jídelna – pro žáky 1. a 2. […]

Nabídka počítačů k distanční výuce

Zprostředkovávám nabídku stolních počítačů. Jedná se o starší použité počítače s různou úrovní vnitřního vybavení.

Počítače lze odebrat zdarma, popřípadě za menší finanční obnos.

Informace na telefonu: 776 612 649

Martin Dosoudil

Ošetřovné

Zaměstnanec

Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel o dávku tiskopis po vyplnění podepsat
a odeslat. Na výběr má mezi těmito možnostmi:

formulář kompletně elektronicky vyplní i odešle, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis nebo datovou schránku),
pokud žadatel elektronický podpis nebo datovou schránku nemá, může tiskopis elektronicky vyplnit, vytisknout, podepsat, naskenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli e-mailem (bez zaručeného […]

Mimořádné opatření + odložení voleb do školské rady

I nadále pokračuje povinná distanční výuka – online zadávání prezentací, úkolů …

 

priloha_837400570_1_30_10_2020 INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

priloha_837400570_0_Informace k usnesení vlády_30.10.

Školská rada:

volby posunuty dle nařízení vlády Č. j.: MSMT- 40610/2020-1

skolske rady-final 2210_elpo (1)

Uzavření škol

Dle usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 bude škola pro žáky (obou stupňů) uzavřena od 14. 10 do 1. 11. 2020.

2–provoz-skol-1022

Výuka bude probíhat distanční formou – dle rozvrhu, mimo Vv, Hv, Tv, Pč

Komunikace bude probíhat přes emaily rodičů, žáků, popřípadě webové stránky. Bližší informace předají třídní a vyučující v jednotlivých předmětech.

Školní […]

Sada opatření 12. – 25. 10. 2020

Docházka jednotlivých tříd na 2. stupni: (viz dokument níže Výuka od 12_10_2020)

Výuka ve škole bude probíhat dle rozvrhu.

Výuka distančně dle rozvrhu – mimo Tv, Hv, Vv, Pč

Distanční výuka bude probíhat on-line – probírání učiva, zadávání úkolů, opakování, testy (komunikace přes email, webové stránky)

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, […]

Volby do školské rady 2020

V listopadu 2020 proběhnou volby do školské rady – viz příloha.

Vyhlášení voleb_2020

Zájemci o kandidaturu – prosím vyplnit formulář a odevzdat třídnímu učiteli/učitelce.

Formulář – kandidatura do ŠR zák. zást…pdf

Formulář – kandidatura do ŠR zák. zást…doc

Zákaz zpěvu a tělesné výchovy

priloha_826964287_2_KHS Jihomoravský krajpriloha

826964287_1_Informace – Jihomoravský kraj

priloha_826964287_0_Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

COVID -19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

covid – pravidla provozu školy

DP_OSPDL_Covid_ve_školách_11_09_2020_final_