Z důvodu pobytu na školním lyžařském výcviku doplňuje p. uč. Trýska učivo za toto období:

 

6. třída

Dějepis:

Starověké Řecko – městské státy POLIS, svobodní (občané) a nesvobodní (otroci) – práva a povinnosti

KOLONIZACE…?   zápis do sešitu = žlutý rámeček uč. str. 67.

Athény – původ, poloha, vláda úředníků (Drakón, Solón, Kleisthenes, Perikles) DEMOKRACIE …?, střepinový soud, vzdělání (chlapci x dívky), mince, vojsko, kultura. Sparta – poloha, vojenský stát – výchova dětí (chlapci x dívky),  vojsko x kultura zápis do sešitu – žlutý rámeček uč. str. 70      videa: youtube – Starověké Řecko 1/5 (1 díl cca 10 min.), Stručné dějiny Evropy  (rané, archaické a klasické Řecko)

Fyzika:

Opakování – výpočet hustoty – Př. uč. str. 111 – samostatně vypočítej (pak kontrola v učebnici), Otázky a úkoly uč. str. 112-113 –  pokus se vypočítat či vysvětlit, úkol č. 4 – tabulka – provést zápis, vypočítat a zaslat na pavel.tryska@centrum.cz

Výpočet hmotnosti z hustoty – zápis do sešitu: žlutý rámeček uč. str. 114 + vzoreček, Př. uč. str. 113 – Betonový panel…, dále  úkoly str. 115 (projít a zkusit vypočítat), úkol č. 4 (žulový kvádr…) vypočítat a poslat na mail.

7. třída

Dějepis:

Václa IV – vláda, spory se šlechtou a církví (papežské schizma, Jan z Pomuku). Problémy – nové myšlenky (náprava společnosti  – hlavně církve), morová epidemie – (šíření, důsledky, hledání viníka).    videa: youtube – Z rodu Lucemburků  (Jan, Karel, Václav, Zikmund)

Život ve vrcholném středověkuvesnice – ROBOTA…?, trojpolní hospodaření, pracovní nástroje, KOLONIZACE..?   města – královská, poddanská (vzhled, hygiena, domy), hrady – panství, život šlechty, rytířské turnaje a ctnosti, královský dvůr.

Gotická kultura: zrod, typické znaky staveb (stavby v ČR), sochařství, malířství, móda, vzdělanost (latina x čeština), školy (farní, městské, univerzity), kroniky  –  zápis do sešitu – rámeček uč. str. 74. videa: youtube – Gotické umění, Dějiny udatného čs .národa…

Fyzika:

Hydrostatický tlak – zápis do sešitu – žlutý rámeček uč. str. 110. Př. Vypočítej hydrostatický tlak v hloubce 10m ve vodě a) sladké   b) mořské (hustota viz. tabulky).  Užití v praxi – spojené nádoby – libela, sifon, vodoznak, vodojem. Úkoly uč. str. 113-114 (projít a úkol č. 6 a) vypočítat do sešitu.  Vztlaková síla – uč. str. 115 – 118, zápis = tučně tištěné dvě věty str. 116.

videa: youtube – Rand s fyzikou: Tlak v tekutinách a Archimédův zákon

8. třída

Dějepis:

Viktoriánská Anglie – časové období, největší rozmach, způsob vlády (královna, vláda, parlament – konzervativní a liberální  poslanci). Sjednocení Itálie (Garibaldi), sjednocení Německa (Otto von Bismarck), Prusko bez Rakouska, Prusko-Rakouská  válka – porážka Rakouska, Prusko-Francouzská válka – porážka Francie = sjednocení Německa = nová světová velmoc. Rusko – zaostalá země – absolutismus (samoďeržaví), až r. 1861 zrušeno nevolnictví = rozvoj průmyslu, počátek expanze. Rusko-Turecká válka – boje o Balkán (fotografie, telegraf, Červený kříž). Rozpad Turecké říše – vzbouření Slovanů na Balkáně.  Zápis do sešitu – rámeček uč. str. 67.

USA – přistěhovalci x indiáni, rozpory Sever (průmysl) x Jih (plantáže, otroci), Abraham Lincoln, válka Severu proti Jihu = porážka Jihu – Spojené státy americké zůstaly jednotné = hospodářský rozvoj – suroviny, průmysl, obchod = nová světová velmoc. Japonsko – konec izolace, modernizace, expanze = nová světová velmoc.  Boj o kolonie –  v Asii a Africe – zdroj surovin a levné pracovní síly. Zápis – rámeček uč. str. 71. videa: youtube dle zadání

Fyzika:

el. proud, el. napětí – U = W : Q, ( W – el. práce, Q – el. náboj),  jednotka 1 V –volt, měření voltmetrem, Př. Jaké napětí vznikne, když náboj 20C vykoná el. práci 2000J ?…zápis, výpočet poslat na mail pavel.tryska@centrum.cz

Zdroje el. napětí (baterie, el. články, akumulátory), po str. 136 – videa: youtube – Nezkreslená věda III: O bateriích, Badatelna (Jak funguje baterie)

9. třída

Fyzika:

Jaderná energie – atomy, prvky, sloučeniny, atomové jádro – protonové číslo, nukleonové číslo, nuklidy, izotopy. Zápis do sešitu – žlutý rámeček uč. str. 127. Radioaktivita – zápis – žlutý rámeček uč. str. 130.  video: youtube – Nezkreslená věda: Radioaktivita. DÚ – referáty dle výběru (E. Rutherford, A. H. Becquerel, M. Curieová-Sklodovská, P. Curie, A. Einstein, E. Fermi) posílat na pavel.tryska@centrum.cz

 

Dále prosím o postupné zasílání přidělených referátů do dějepisu. Děkuji