Hravá školní družina

Školní družinu dětmi zvanou „družku“  navštěvuje 30 dětí z 1. – 3. třídy.

Provoz družiny začíná v 11:40 hod. a končí v 16:00 hodin. Děti chodí z vyučování unavené, proto je potřeba více pohybu a děti jsou tedy hlučnější a pohyblivější. V této době jim jsou nabídnuty různé aktivity:

  • Relaxace: čtení, poslech nebo sledování pohádek, hry, práce s časopisy
  • Zájmové: společně malujeme, vyrábíme, sportujeme v tělocvičně nebo venku
  • Rekreační: hry se stavebnicemi, stolní a společenské hry

 

Ke své činnosti využíváme třídu vybavenou novým nábytkem, stoly, židlemi, kobercem, televizí s videem a DVD. Dále využíváme výtvarnou učebnu, učebnu informatiky, tělocvičnu a školní hřiště. Stravujeme se ve školní jídelně. Činnost družiny finančně a materiálně zabezpečuje vedení školy a Sdružení rodičů.
Zúčastňujeme se i akcí školy jako jsou jarmaky, karneval, sběr papíru a železa a různé projekty. Spolupracujeme také s místní knihovnou. Zde si mohou žáci každé pondělí vypůjčit knihy.Pobyt v družině slouží tedy nejen k odpočinku, ale i ke kamarádství mezi dětmi, sportovním, výtvarným a pracovním aktivitám a vztahu k našemu regionu.

Školní rok 2018/2019

Do školní družiny je v letošním školním roce zapsáno 30 dětí 1. – 3. třídy.

Ke své práci využíváme třídu družiny, prostory 2. třídy, tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, školní a dětská hřiště. Pobyt zde je zaměřen na odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Malujeme, vyrábíme, pracujeme s dětskými časopisy a encyklopediemi, stavíme ze stavebnic, hrajeme stolní a společenské hry, soutěžíme. Letos nám počasí přálo na pobyty venku, proto jsme omezili pobyt v tělocvičně i počítače.

Podzim jsme strávili malováním a vyráběním s podzimní tématikou. K 100. výročí vzniku republiky jsme vyzdobili třídu a chodbu sovičkami a dráčky v barvách vlajky. Pak jsme oslavili advent a Vánoce. V den, kdy chodil Mikuláš, jsme si vyrobili ovocného čertíka na špejli. K Vánocům si děti vyrobily přáníčka a ozdoby, zpívaly se koledy. Na školní jarmak jsme připravili sušenkové domečky, pečený čaj a zlaté oříšky.

Během zimy jsme malovali a vyráběli se zimní tématikou – sněhuláky různými technikami, krajinu, ptáčky v zimě. Letos jsme i v zimě více chodili do přírody.

S příchodem jara jsme se zaměřili na jarní tématiku – slunce, motýly, květiny. Jaro jsme otevřeli klíči, doplnili velikonočními beránky a vajíčky se zajíčky.

Ve středu 13. března se zúčastnilo 19 dětí Pohádkového odpoledne s Andersenem v místní knihovně. Spolupráce s knihovnou je velmi dobrá, děti ji navštěvují každé pondělí, kdy si mohou půjčit knihy. Děkujeme paní Valáškové za akce pro děti.

Celý rok jsme se zúčastňovali akcí školy.Také jsme sbírali plastová víčka. Letos jsme odevzdali 3 pytle. Nejvíce víček odevzdala Míša Maňáková ze 7. třídy. Děkujeme.

Poděkování také patří všem, kteří nám umožňují příjemný pobyt v družině. Krásné a slunné prázdniny všem přejí žáci ze školní družiny.

Školní rok 2017/2018

Do školní družiny je v letošním školním roce zapsáno 30 dětí 1. – 4. třídy.

Ke své práci využíváme třídu družiny, prostory 3. třídy, tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, školní a dětská hřiště. Pobyt zde je zaměřen na odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Malujeme, vyrábíme, pracujeme s dětskými časopisy a encyklopediemi, stavíme ze stavebnic, hrajeme stolní a společenské hry, soutěžíme. Podle počasí chodíme do tělocvičny nebo ven na hřiště. Stále v oblibě jsou čtvrteční počítače.

Podzim jsme strávili malováním a vyráběním s podzimní tématikou – barevný podzim. Pak jsme oslavili advent a Vánoce. V den, kdy chodil Mikuláš, jsme si upekli pizzu. K Vánocům si děti vyrobily přáníčka a ozdoby.

19. prosince proběhlo předvánoční setkání s rodiči dětí 1. třídy. Paní učitelka Matulová připravila s dětmi vánoční vystoupení, družina připravila dvě dílničky – perníčkový stromeček a zmizíkování ozdob. Akce se zdařila, děti si odnesly své výrobky domů.

Během zimy jsme malovali a vyráběli se zimní tématikou – sněhuláky různými technikami, krajinu, ptáčky v zimě. V tělocvičně hráli chlapci florbal, děvčata míčové hry, společně vybíjenou, závodivé a pohybové hry.

S příchodem jara jsme se zaměřili na jarní tématiku – slunce, motýly, květiny. Začali jsme chodit na hřiště, kde chlapci hrají fotbal, vybíjenou a děvčata různé venkovní hry.

4. dubna se 24 žáků zúčastnilo Pohádkového odpoledne s Andersenem, které připravila knihovnice paní Valášková. Beseda začala písní o Andersenovi, pokračovala videem o pohádkách Karla Čapka, Josefa Lady a Ondřeje Sekory. Děti se zájmem poslouchaly vyprávění paní knihovnice, o čemž svědčily i odpovědi v soutěžích (hádání pohádkových postav podle abecedy, doplňovačky, názvy pohádek z úryvků, jazykolamy atd.). Za správnou odpověď dostaly sladkou odměnu. Asi po hodině bylo velmi poučné a zajímavé odpoledne ukončeno. Děti odcházely spokojeny, odnesly si sladké odměny a upomínkové pohlednice. Některé si zrovna vypůjčily knížky.

Celý rok jsme se zúčastňovali akcí školy a sbírali plastová víčka. Všem, kteří nám umožňují příjemná odpoledne v družině, děkujeme.

 

 

Školní rok 2016 – 2017

V letošním školním roce je do družiny zapsáno 29 dětí 1. – 4. třídy, 13 děvčat a 16 chlapců.

Ke své práci využíváme třídu družiny, prostory 2. třídy, tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní a dětské hřiště.

Pobyt je zaměřen na odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Malujeme, vyrábíme, pracujeme s dětskými časopisy a encyklopediemi, stavíme ze stavebnic, soutěžíme, hrajeme společenské hry, sledujeme pohádky, v tělocvičně hrajeme pohybové a závodivé hry atd. Hoši nejvíce využívají stavebnice. Děvčata rády malují, vyrábí, hitem jsou antistresové omalovánky. I v letošním roce si mohou děti za souhlasu rodičů v družině psát domácí úkoly.

V září a říjnu jsme hodně pobývali venku na školním a dětském hřišti, malovali a vyráběli s podzimní tématikou. V listopadu jsme se zaměřili na přípravu vánočního jarmarku. Děti vyrobily zlaté rybky a komety z těstovin, zimní obrázky z lékařských špachtlí a kokosová rafaela. Rafaela měla velký úspěch, byla vyprodána během chvilky.

Po jarmaku jsme se připravovali na Vánoce. Zpívali jsme koledy, seznámili jsme se s tradicemi a zvyky českých Vánoc. Zapojujeme se také do akcí školy. I nadále sbíráme víčka pro Sabinku. V družině chceme vytvořit dětem příjemné prostředí se zajímavou činností.

 

V lednu a únoru jsme malovali a vyráběli se zimní tématikou – krajinu, sněhuláky, tučňáky, ptáčky , vybarvovali antistresové omalovánky a zimní mandaly. Navštívili jsme obecní knihovnu. Paní Valášková si pro nás připravila povídání o knížkách pro děti a literární soutěž. V družině proběhla soutěž ve hře „ Člověče, nezlob se“. Výherkyní se stala Bára Mičková, druhý byl David Přívratský, třetí Matouš Kostelanský.

V březnu jsme přivítali jaro. Malování a vyrábění se zaměřilo na jarní tématiku – slunce, tukany, motýly, přírodu. Pracovali jsme s dětskými časopisy a encyklopediemi. Za pěkného počasí jsme začali chodit na hřiště. Kluci hráli fotbal, děvčata různé hry a společně schovávanou a vybíjenou. V tělocvičně byl populární florbal, míčové a pohybové hry. Nesmíme zapomnět na středeční počítače. Oslavili jsme Velikonoce a Den dětí. Ke Dni dětí jsme si upekli muffiny. Celý rok jsme sbírali plastová víčka. Dostali jsme nové hry – Puzzlock, Supermag, Zvířata s číslicemi a písmeny a stavebnici Rozumík

Všem, kteří nám umožňují příjemný pobyt ve školní družině, děkujeme. Krásné prázdniny.

 

 

Aktivity školní družiny ve školním roce 2015/16

V letošním školním roce je k činnosti ve školní družině přihlášeno 28 dětí 1. – 5. třídy.  Ke své práci budeme využívat třídu školní družiny, prostory 1. třídy,  tělocvičnu,  počítačovou učebnu, dětská hřiště v obcích, nové hřiště u školy. I v letošním roce si mohou děti za souhlasu rodičů vypracovávat domácí úkoly. Také chceme dětem vytvořit příjemné prostředí se zajímavou a všestrannou činností. K tomu nám pomohou i nové hry, které jsme na začátku školního roku dostali – hlavolam Pyramida, barevnou číselnou balanční věž a ZOO akrobaty.

V září jsme se seznámili s řádem družiny a kamarády. Malovali jsme s podzimní tématikou, některé výrobky a výkresy jsme měli také na výstavě ovoce a zeleniny v Hrubé Vrbce. Za pěkného počasí jsme chodili na hřiště, kde jsme hráli různé hry a také na dětské hřiště v Kuželově.

Dalšími našimi činnostmi byla práce s dětskými časopisy Sluníčko, Pastelka a Makovice, četli jsme a sledovali pohádky.

Pak jsme se začali připravovat na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. V době Adventu jsme malovali a vyráběli přáníčka a různé ozdoby, na vánoční besídku školy jsme napekli perníčky, učili se básničky a zpívali koledy. Mikuláš nám nadělil 2 stavebnice MERKUR, ze kterých si stavíme různé stroje. Také jsme navštívili obecní knihovnu. Paní Valášková si pro nás připravila program s otázkami.

Během zimy jsme malovali a vyráběli se zimní tematikou, řešili různé literární kvízy, chodili na hřiště a do tělocvičny. Ve třídě jsme hráli stolní a společenské hry, vybarvovali mandaly a antistresové omalovánky, hráli si se stavebnicemi.

S příchodem jara jsme začali s malováním a vyráběním s jarní tematikou. Koncem března proběhly dvě akce. Výtvarná soutěž „Malujeme pohádku nebo pohádkovou postavu“ a 3. ročník literární soutěže „Znáš pohádky?“. V dubnu jsme navštívili Horňáckou farmu. Děkujeme paní Mgr. Ivě Novákové Pavlíkové za ukázku zvířat, která chovají. Na závěr jsme si pohráli v dětském koutku. Exkurze byla zajímavá a poučná. V květnu se Barča, Nela, Maruška, Alena , Veronika a Aneta zapojily do výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. Jejich práce byly zaslány do Prahy. Výsledky budou známy až koncem června. Držíme jim palce. Na hřišti hrajeme různé pohybové a závodivé hry, schovávanou a hoši fotbal. V tělocvičně vítězí florbal a míčové hry, ve třídě živé pexeso a populární páteční počítače. Také jsme slavili Velikonoce a Den dětí. Ke Dnu dětí jsme si vyrobili sušenkové domečky a dostali nové hry: Hopla, stavební set se spojkami, puzzle Zeměkoule, kinetický písek s formičkami, chůdy a hru Tik-tak bum. V polovině června jsme navštívili kuželovský mlýn. Děkujeme paní Prachařové za zajímavé a poučné povídání. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na dětském hřišti.

Celý rok jsme se také zúčastňovali akcí školy a sbírali plastová víčka pro Sabinku. Nejaktivnějšími sběračkami jsou Vanneska a Natálka Pecnovy, Terka Tomešková a Míša Kučerová. Děkujeme.  Čeká nás ještě pár dní do konce školního roku. Určitě budou zajímavé.  Na závěr přejeme všem slunečné prázdniny.

 

 

Aktivity školní družiny ve školním roce 2014/15

V letošním školním roce je nás ve školní družině 29 dětí 1. – 3. třídy.

Naše práce je různorodá: po příchodu odpočíváme formou her, po obědě společně tvoříme, malujeme, sportujeme v tělocvičně i venku, zpíváme, soutěžíme, sledujeme DVD atd. Někteří z nás si mohou za souhlasu rodičů vypracovávat domácí úkoly. Nadále pokračujeme ve sběru víček pro Sabinku z Kněždubu.

Září jsme začali seznámením se s řádem a plánem školní družiny, poznáváním se navzájem. Při návštěvě Obecní knihovny nás paní Valášková seznámila s knihami a časopisy pro děti. Vyráběli jsme a tvořili s podzimní tématikou, venku hráli různé hry.

Říjen jsme zaměřili na pohádku O Rumcajsovi – četli jsme a vytvořili koláž. Dále jsme trávili čas venku na hřištích a v tělocvičně, malovali a vyráběli, hráli hry.

Konec listopadu a prosinec patřil Adventu a přípravě na jarmak a Vánoce. Vyráběli jsme vánoční ozdoby, přáníčka, kapříky i stromečky. Na jarmak jsme k prodeji vyrobili tradiční domečky ze sušenek, perníčkové  svícínky a přáníčka. Vánoce jsme oslavili povídáním si o tradicích a zvycích, zpíváním koled a recitací.

Po návratu z vánočních prázdnin jsme začali vyrábět sněhuláky. Sníh sice roztál a mráz povolil, ale sněhuláci se nám povedli jak papíroví, tak z odličovacích tamponů. K nim přibyli i inkoustoví mrazíci.

Také chceme poděkovat paní Petře Prachařové, která nám ušila a věnovala   polštáře na odpočinek .

V únoru jsme sportovali v tělocvičně. Chlapci hrají rádi florbal, děvčata si hrají s míči, švihadly a obručemi.

V březnu jsme se zaměřili na pohádky a knihy. Proběhl 2. ročník soutěže družstev „ Znáš pohádky ?“ . Vítězem se stalo družstvo : Zuzka Přívratská, Eliška Gráfová a Kuba Matula. Dále jsme pohádky četli a malovali, vybarvovali omalovánky. Připomněli jsme si i výročí  Večerníčka.

Na Velikonoce to byla výtvarná soutěž „Dejte vejce malovaný“. Mezi nejlepší patřily kraslice od Nelly Novákové, Barči Mičkové, Natálky Gunárové, Jendy Macka, Zuzky Přívratské, Šimona Minaříka a Aleny Foltýnové. Vydrželi jsme všichni celý rok, a to i zásluhou různorodé činnosti. Ve školní družině jsme hráli různé hry : stolní, společenské a kreativní. Stavěli ze stavebnic, malovali a vyráběli se zimní, velikonoční a jarní tematikou. Slavili jsme svatého Valentýna, Velikonoce, Den matek a dětí. Chodili do tělocvičny – chlapci zde rádi hráli florbal, děvčata s míči, švihadly a obručemi. Venku zase zvítězila „ schovka“.  Nejvíce jsme se však těšili na pátek, tedy na počítače. I nadále pokračuje sběr víček pro Sabinku Chromečkovou. Mezi nejaktivnější sběračky patří Vanesska Pecnová a Míša Kučerová. Děkujeme.

Závěrem děkujeme všem za spolupráci. Za to, že můžeme strávit v družině klidné, zajímavé a i poučné odpoledne. Děkujeme a přejeme pěkné a slunečné prázdniny.

 

 

 

Práce školní družiny ve školním roce 2013/14

V letošním školním roce došlo k některým změnám v organizaci. Kapacita oddělení byla od října navýšena na 30 dětí a můžeme si také, za souhlasu rodičů, vypracovávat domácí úkoly.

Od října 2013 navštěvuje “družku” 28 dětí z 1.- 3. třídy. Činnost máme různorodou – odpočinkovou, zájmovou, rekreační i přípravu na vyučování. Toto vše je zahrnuto v celoročním plánu. Pokračuje sběr víček pro Aničku z Javorníku.

V září jsme se seznámili s činností a plánem ŠD. V říjnu jsme četli, ilustrovali a hráli pohádky od Františka Hrubína. Také jsme soutěžili o nejkrásnější malovanou dýni, kterou vyhrála Míša Kučerová. V listopadu jsme navštívili Horňáckou farmu, kde byla k vidění různá hospodářská zvířata. Paní Kadubcová nás provedla farmou, mohli jsme si pohladit koně, což byl největší zážitek. Chvíli jsme si hráli na dětském hřišti a pak se vrátili do školy. Další den jsme vytvořili koláž s názvem Na farmě a naučili se píseň Když jsem já sloužil. A začal Advent a příprava na Vánoce. Začali jsme výrobou ovocných čertů a čertovských kornoutů. Byli jsme také na besedě v Obecní knihovně. Mohli jsme si prohlédnout knížky a paní Valášková si pro nás připravila jazykolamy. Nejlépe to šlo Šimonovi Minaříkovi a Radkovi Skokovi. My jsme jí za to zazpívali na závěr koledu. Advent jsme ukončili výrobou ozdob na vánoční stromeček , pečením lineckého a zpíváním koled.

Byl ukončen sběr víček pro Aničku. Od paní Jurenové nám přišlo poděkování. Nově jsme se zapojili do sběru víček pro nemocnou Sabinku z Kněždubu.

V lednu se uskutečnila výtvarná soutěž „Vánoční stromeček“, kterou vyhrál Šimon Minařík. V únoru to byla opět výtvarná soutěž s názvem „Sportujeme, zdravě jíme“, kterou vyhrála Zuzana Přívratská. V březnu ve spolupráci s paní Valáškovou z místní knihovny proběhla literární soutěž „Znáš pohádky?“. Byli jsme rozděleni do družstev a vítězným se stalo družstvo ve složení Veronika a Marie Maňákovy, Simona Křiváková, Jan Gunár, Nela Daňková a Dominik Bajko. V dubnu jsme se připravili na Velikonoce. Namalovali jsme a vyrobili beránky, kteří se stali součástí vrbecké výstavy kočárků. Taky jsme si upekli perníčky. Koncem měsíce května jsme si prohlédli kuželovský mlýn a přilehlé stavení. Zde nám paní Prachařová zajímavě povyprávěla o historii i současnosti mlýna. Toto odpoledne se nám všem moc líbilo. Další den jsme mlýn namalovali. Červen jsme zahájili výtvarnou soutěží „Veselí motýli“. Vyhráli ji žáci, kteří malovali motýly klovatinou a zapíjeli barvy. Byli to: Veronika Maňáková, Šimon Minařík, Daniela Hamalová a Julie Migotová. Ve všech soutěžích jsme byli odměněni sladkostmi. Součástí našich aktivit je také účast na školních akcích.

Během tohoto roku jsme dostali i nové hry – puzzle, Bus stop, Super Akrobat a pohádkový soubor her.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám při našem pobytu ve školní družině pomáhají vytvořit pěkné a zajímavé prostředí. Paní Kadubcové, Valáškové a Prachařové za spolupráci.

Všem přejeme pěkné prázdniny.