Hravá školní družina

Školní družinu dětmi zvanou „družku“  navštěvuje 25 dětí z 1. – 3. třídy.

Provoz družiny začíná v 11:40 hod. a končí v 15 hodin. Děti chodí z vyučování unavené, proto je potřeba více pohybu a děti jsou tedy hlučnější a pohyblivější. V této době jim jsou nabídnuty různé aktivity:

  • Relaxace: čtení, poslech nebo sledování pohádek, hry, práce s časopisy
  • Zájmové: společně malujeme, vyrábíme, sportujeme v tělocvičně nebo venku
  • Rekreační: hry se stavebnicemi, stolní a společenské hry

 

Ke své činnosti využíváme třídu vybavenou novým nábytkem, stoly, židlemi, kobercem, televizí s videem a DVD. Dále využíváme výtvarnou učebnu, učebnu informatiky, tělocvičnu a školní hřiště. Stravujeme se ve školní jídelně. Činnost družiny finančně a materiálně zabezpečuje vedení školy a Sdružení rodičů.
Zúčastňujeme se i akcí školy jako jsou jarmaky, karneval, sběr papíru a železa a různé projekty. Spolupracujeme také s místní knihovnou. Zde si mohou žáci každé pondělí vypůjčit knihy.Pobyt v družině slouží tedy nejen k odpočinku, ale i ke kamarádství mezi dětmi, sportovním, výtvarným a pracovním aktivitám a vztahu k našemu regionu.

 

Školní rok 2017/2018

Do školní družiny je v letošním školním roce zapsáno 30 dětí 1. – 4. třídy.

Ke své práci využíváme třídu družiny, prostory 3. třídy, tělocvičnu, počítačovou učebnu, kuchyňku, školní a dětská hřiště. Pobyt zde je zaměřen na odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Malujeme, vyrábíme, pracujeme s dětskými časopisy a encyklopediemi, stavíme ze stavebnic, hrajeme stolní a společenské hry, soutěžíme. Podle počasí chodíme do tělocvičny nebo ven na hřiště. Stále v oblibě jsou čtvrteční počítače.

Podzim jsme strávili malováním a vyráběním s podzimní tématikou – barevný podzim. Pak jsme oslavili advent a Vánoce. V den, kdy chodil Mikuláš, jsme si upekli pizzu. K Vánocům si děti vyrobily přáníčka a ozdoby.

19. prosince proběhlo předvánoční setkání s rodiči dětí 1. třídy. Paní učitelka Matulová připravila s dětmi vánoční vystoupení, družina připravila dvě dílničky – perníčkový stromeček a zmizíkování ozdob. Akce se zdařila, děti si odnesly své výrobky domů.

Během zimy jsme malovali a vyráběli se zimní tématikou – sněhuláky různými technikami, krajinu, ptáčky v zimě. V tělocvičně hráli chlapci florbal, děvčata míčové hry, společně vybíjenou, závodivé a pohybové hry.

S příchodem jara jsme se zaměřili na jarní tématiku – slunce, motýly, květiny. Začali jsme chodit na hřiště, kde chlapci hrají fotbal, vybíjenou a děvčata různé venkovní hry.

4. dubna se 24 žáků zúčastnilo Pohádkového odpoledne s Andersenem, které připravila knihovnice paní Valášková. Beseda začala písní o Andersenovi, pokračovala videem o pohádkách Karla Čapka, Josefa Lady a Ondřeje Sekory. Děti se zájmem poslouchaly vyprávění paní knihovnice, o čemž svědčily i odpovědi v soutěžích (hádání pohádkových postav podle abecedy, doplňovačky, názvy pohádek z úryvků, jazykolamy atd.). Za správnou odpověď dostaly sladkou odměnu. Asi po hodině bylo velmi poučné a zajímavé odpoledne ukončeno. Děti odcházely spokojeny, odnesly si sladké odměny a upomínkové pohlednice. Některé si zrovna vypůjčily knížky.

Celý rok jsme se zúčastňovali akcí školy a sbírali plastová víčka. Všem, kteří nám umožňují příjemná odpoledne v družině, děkujeme.

 

 

Školní rok 2016 – 2017

V letošním školním roce je do družiny zapsáno 29 dětí 1. – 4. třídy, 13 děvčat a 16 chlapců.

Ke své práci využíváme třídu družiny, prostory 2. třídy, tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní a dětské hřiště.

Pobyt je zaměřen na odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Malujeme, vyrábíme, pracujeme s dětskými časopisy a encyklopediemi, stavíme ze stavebnic, soutěžíme, hrajeme společenské hry, sledujeme pohádky, v tělocvičně hrajeme pohybové a závodivé hry atd. Hoši nejvíce využívají stavebnice. Děvčata rády malují, vyrábí, hitem jsou antistresové omalovánky. I v letošním roce si mohou děti za souhlasu rodičů v družině psát domácí úkoly.

V září a říjnu jsme hodně pobývali venku na školním a dětském hřišti, malovali a vyráběli s podzimní tématikou. V listopadu jsme se zaměřili na přípravu vánočního jarmarku. Děti vyrobily zlaté rybky a komety z těstovin, zimní obrázky z lékařských špachtlí a kokosová rafaela. Rafaela měla velký úspěch, byla vyprodána během chvilky.

Po jarmaku jsme se připravovali na Vánoce. Zpívali jsme koledy, seznámili jsme se s tradicemi a zvyky českých Vánoc. Zapojujeme se také do akcí školy. I nadále sbíráme víčka pro Sabinku. V družině chceme vytvořit dětem příjemné prostředí se zajímavou činností.

 

V lednu a únoru jsme malovali a vyráběli se zimní tématikou – krajinu, sněhuláky, tučňáky, ptáčky , vybarvovali antistresové omalovánky a zimní mandaly. Navštívili jsme obecní knihovnu. Paní Valášková si pro nás připravila povídání o knížkách pro děti a literární soutěž. V družině proběhla soutěž ve hře „ Člověče, nezlob se“. Výherkyní se stala Bára Mičková, druhý byl David Přívratský, třetí Matouš Kostelanský.

V březnu jsme přivítali jaro. Malování a vyrábění se zaměřilo na jarní tématiku – slunce, tukany, motýly, přírodu. Pracovali jsme s dětskými časopisy a encyklopediemi. Za pěkného počasí jsme začali chodit na hřiště. Kluci hráli fotbal, děvčata různé hry a společně schovávanou a vybíjenou. V tělocvičně byl populární florbal, míčové a pohybové hry. Nesmíme zapomnět na středeční počítače. Oslavili jsme Velikonoce a Den dětí. Ke Dni dětí jsme si upekli muffiny. Celý rok jsme sbírali plastová víčka. Dostali jsme nové hry – Puzzlock, Supermag, Zvířata s číslicemi a písmeny a stavebnici Rozumík

Všem, kteří nám umožňují příjemný pobyt ve školní družině, děkujeme. Krásné prázdniny.

 

 

Aktivity školní družiny ve školním roce 2015/16

V letošním školním roce je k činnosti ve školní družině přihlášeno 28 dětí 1. – 5. třídy.  Ke své práci budeme využívat třídu školní družiny, prostory 1. třídy,  tělocvičnu,  počítačovou učebnu, dětská hřiště v obcích, nové hřiště u školy. I v letošním roce si mohou děti za souhlasu rodičů vypracovávat domácí úkoly. Také chceme dětem vytvořit příjemné prostředí se zajímavou a všestrannou činností. K tomu nám pomohou i nové hry, které jsme na začátku školního roku dostali – hlavolam Pyramida, barevnou číselnou balanční věž a ZOO akrobaty.

V září jsme se seznámili s řádem družiny a kamarády. Malovali jsme s podzimní tématikou, některé výrobky a výkresy jsme měli také na výstavě ovoce a zeleniny v Hrubé Vrbce. Za pěkného počasí jsme chodili na hřiště, kde jsme hráli různé hry a také na dětské hřiště v Kuželově.

Dalšími našimi činnostmi byla práce s dětskými časopisy Sluníčko, Pastelka a Makovice, četli jsme a sledovali pohádky.

Pak jsme se začali připravovat na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. V době Adventu jsme malovali a vyráběli přáníčka a různé ozdoby, na vánoční besídku školy jsme napekli perníčky, učili se básničky a zpívali koledy. Mikuláš nám nadělil 2 stavebnice MERKUR, ze kterých si stavíme různé stroje. Také jsme navštívili obecní knihovnu. Paní Valášková si pro nás připravila program s otázkami.

Během zimy jsme malovali a vyráběli se zimní tematikou, řešili různé literární kvízy, chodili na hřiště a do tělocvičny. Ve třídě jsme hráli stolní a společenské hry, vybarvovali mandaly a antistresové omalovánky, hráli si se stavebnicemi.

S příchodem jara jsme začali s malováním a vyráběním s jarní tematikou. Koncem března proběhly dvě akce. Výtvarná soutěž „Malujeme pohádku nebo pohádkovou postavu“ a 3. ročník literární soutěže „Znáš pohádky?“. V dubnu jsme navštívili Horňáckou farmu. Děkujeme paní Mgr. Ivě Novákové Pavlíkové za ukázku zvířat, která chovají. Na závěr jsme si pohráli v dětském koutku. Exkurze byla zajímavá a poučná. V květnu se Barča, Nela, Maruška, Alena , Veronika a Aneta zapojily do výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. Jejich práce byly zaslány do Prahy. Výsledky budou známy až koncem června. Držíme jim palce. Na hřišti hrajeme různé pohybové a závodivé hry, schovávanou a hoši fotbal. V tělocvičně vítězí florbal a míčové hry, ve třídě živé pexeso a populární páteční počítače. Také jsme slavili Velikonoce a Den dětí. Ke Dnu dětí jsme si vyrobili sušenkové domečky a dostali nové hry: Hopla, stavební set se spojkami, puzzle Zeměkoule, kinetický písek s formičkami, chůdy a hru Tik-tak bum. V polovině června jsme navštívili kuželovský mlýn. Děkujeme paní Prachařové za zajímavé a poučné povídání. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na dětském hřišti.

Celý rok jsme se také zúčastňovali akcí školy a sbírali plastová víčka pro Sabinku. Nejaktivnějšími sběračkami jsou Vanneska a Natálka Pecnovy, Terka Tomešková a Míša Kučerová. Děkujeme.  Čeká nás ještě pár dní do konce školního roku. Určitě budou zajímavé.  Na závěr přejeme všem slunečné prázdniny.

 

 

Aktivity školní družiny ve školním roce 2014/15

V letošním školním roce je nás ve školní družině 29 dětí 1. – 3. třídy.

Naše práce je různorodá: po příchodu odpočíváme formou her, po obědě společně tvoříme, malujeme, sportujeme v tělocvičně i venku, zpíváme, soutěžíme, sledujeme DVD atd. Někteří z nás si mohou za souhlasu rodičů vypracovávat domácí úkoly. Nadále pokračujeme ve sběru víček pro Sabinku z Kněždubu.

Září jsme začali seznámením se s řádem a plánem školní družiny, poznáváním se navzájem. Při návštěvě Obecní knihovny nás paní Valášková seznámila s knihami a časopisy pro děti. Vyráběli jsme a tvořili s podzimní tématikou, venku hráli různé hry.

Říjen jsme zaměřili na pohádku O Rumcajsovi – četli jsme a vytvořili koláž. Dále jsme trávili čas venku na hřištích a v tělocvičně, malovali a vyráběli, hráli hry.

Konec listopadu a prosinec patřil Adventu a přípravě na jarmak a Vánoce. Vyráběli jsme vánoční ozdoby, přáníčka, kapříky i stromečky. Na jarmak jsme k prodeji vyrobili tradiční domečky ze sušenek, perníčkové  svícínky a přáníčka. Vánoce jsme oslavili povídáním si o tradicích a zvycích, zpíváním koled a recitací.

Po návratu z vánočních prázdnin jsme začali vyrábět sněhuláky. Sníh sice roztál a mráz povolil, ale sněhuláci se nám povedli jak papíroví, tak z odličovacích tamponů. K nim přibyli i inkoustoví mrazíci.

Také chceme poděkovat paní Petře Prachařové, která nám ušila a věnovala   polštáře na odpočinek .

V únoru jsme sportovali v tělocvičně. Chlapci hrají rádi florbal, děvčata si hrají s míči, švihadly a obručemi.

V březnu jsme se zaměřili na pohádky a knihy. Proběhl 2. ročník soutěže družstev „ Znáš pohádky ?“ . Vítězem se stalo družstvo : Zuzka Přívratská, Eliška Gráfová a Kuba Matula. Dále jsme pohádky četli a malovali, vybarvovali omalovánky. Připomněli jsme si i výročí  Večerníčka.

Na Velikonoce to byla výtvarná soutěž „Dejte vejce malovaný“. Mezi nejlepší patřily kraslice od Nelly Novákové, Barči Mičkové, Natálky Gunárové, Jendy Macka, Zuzky Přívratské, Šimona Minaříka a Aleny Foltýnové. Vydrželi jsme všichni celý rok, a to i zásluhou různorodé činnosti. Ve školní družině jsme hráli různé hry : stolní, společenské a kreativní. Stavěli ze stavebnic, malovali a vyráběli se zimní, velikonoční a jarní tematikou. Slavili jsme svatého Valentýna, Velikonoce, Den matek a dětí. Chodili do tělocvičny – chlapci zde rádi hráli florbal, děvčata s míči, švihadly a obručemi. Venku zase zvítězila „ schovka“.  Nejvíce jsme se však těšili na pátek, tedy na počítače. I nadále pokračuje sběr víček pro Sabinku Chromečkovou. Mezi nejaktivnější sběračky patří Vanesska Pecnová a Míša Kučerová. Děkujeme.

Závěrem děkujeme všem za spolupráci. Za to, že můžeme strávit v družině klidné, zajímavé a i poučné odpoledne. Děkujeme a přejeme pěkné a slunečné prázdniny.

 

 

 

Práce školní družiny ve školním roce 2013/14

V letošním školním roce došlo k některým změnám v organizaci. Kapacita oddělení byla od října navýšena na 30 dětí a můžeme si také, za souhlasu rodičů, vypracovávat domácí úkoly.

Od října 2013 navštěvuje “družku” 28 dětí z 1.- 3. třídy. Činnost máme různorodou – odpočinkovou, zájmovou, rekreační i přípravu na vyučování. Toto vše je zahrnuto v celoročním plánu. Pokračuje sběr víček pro Aničku z Javorníku.

V září jsme se seznámili s činností a plánem ŠD. V říjnu jsme četli, ilustrovali a hráli pohádky od Františka Hrubína. Také jsme soutěžili o nejkrásnější malovanou dýni, kterou vyhrála Míša Kučerová. V listopadu jsme navštívili Horňáckou farmu, kde byla k vidění různá hospodářská zvířata. Paní Kadubcová nás provedla farmou, mohli jsme si pohladit koně, což byl největší zážitek. Chvíli jsme si hráli na dětském hřišti a pak se vrátili do školy. Další den jsme vytvořili koláž s názvem Na farmě a naučili se píseň Když jsem já sloužil. A začal Advent a příprava na Vánoce. Začali jsme výrobou ovocných čertů a čertovských kornoutů. Byli jsme také na besedě v Obecní knihovně. Mohli jsme si prohlédnout knížky a paní Valášková si pro nás připravila jazykolamy. Nejlépe to šlo Šimonovi Minaříkovi a Radkovi Skokovi. My jsme jí za to zazpívali na závěr koledu. Advent jsme ukončili výrobou ozdob na vánoční stromeček , pečením lineckého a zpíváním koled.

Byl ukončen sběr víček pro Aničku. Od paní Jurenové nám přišlo poděkování. Nově jsme se zapojili do sběru víček pro nemocnou Sabinku z Kněždubu.

V lednu se uskutečnila výtvarná soutěž „Vánoční stromeček“, kterou vyhrál Šimon Minařík. V únoru to byla opět výtvarná soutěž s názvem „Sportujeme, zdravě jíme“, kterou vyhrála Zuzana Přívratská. V březnu ve spolupráci s paní Valáškovou z místní knihovny proběhla literární soutěž „Znáš pohádky?“. Byli jsme rozděleni do družstev a vítězným se stalo družstvo ve složení Veronika a Marie Maňákovy, Simona Křiváková, Jan Gunár, Nela Daňková a Dominik Bajko. V dubnu jsme se připravili na Velikonoce. Namalovali jsme a vyrobili beránky, kteří se stali součástí vrbecké výstavy kočárků. Taky jsme si upekli perníčky. Koncem měsíce května jsme si prohlédli kuželovský mlýn a přilehlé stavení. Zde nám paní Prachařová zajímavě povyprávěla o historii i současnosti mlýna. Toto odpoledne se nám všem moc líbilo. Další den jsme mlýn namalovali. Červen jsme zahájili výtvarnou soutěží „Veselí motýli“. Vyhráli ji žáci, kteří malovali motýly klovatinou a zapíjeli barvy. Byli to: Veronika Maňáková, Šimon Minařík, Daniela Hamalová a Julie Migotová. Ve všech soutěžích jsme byli odměněni sladkostmi. Součástí našich aktivit je také účast na školních akcích.

Během tohoto roku jsme dostali i nové hry – puzzle, Bus stop, Super Akrobat a pohádkový soubor her.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří nám při našem pobytu ve školní družině pomáhají vytvořit pěkné a zajímavé prostředí. Paní Kadubcové, Valáškové a Prachařové za spolupráci.

Všem přejeme pěkné prázdniny.