Čestné_prohlášení_coronavirus

DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ SKUPINY_1.st

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Odpolední vyučování

Prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte

Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí

Žádost o slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáka

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Desatero pro rodiče předškoláků