Návrat žáků do školy proběhne dle nařízení MŠMT:

Týden 12. 4. – 16. 4. 2021

Prezenční výuka (ve škole) – 3. a 4. ročník + 9. ročník (pouze žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky) + ŠD

III. třída – Mgr. Eva Škodáková

IV. třída – Mgr. Martin Hrbáč + AP Bc. Darina Němečková

IX. třída – skupina 1 – Mgr. Ivana Myšulková (ve školní knihovně)

                 – skupina 2 – Mgr. Lenka Maňáková (v učebně)

!!! IX. třída – výuka vždy v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 12:00 hod !!!

Školní družina – žáci III. třídy – Bc. Darina Němečková !!! ŠD bude zkrácena do 15:00 hod !!!

Ostatní třídy mají distanční výuku.

Týden 19. 4. – 23. 4. 2021

Prezenční výuka (ve škole) – 1., 2. a 5. ročník + 9. ročník (pouze žáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky) + ŠD

Ostatní třídy mají distanční výuku.

TESTOVÁNÍ

Od 12. 4. 2021 je školám uložena povinnost testovat žáky (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy. Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu.

Žáci, kteří nebudou přítomni ve škole v den testování, budou otestování ihned po návratu do školy (nezávisle na dnu v týdnu).

!!! TESTOVÁNÍ – informace pro rodiče !!!

Testování – informační leták – diagram

testovani-letak-pro-zaky-6-4-21

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

 

 priloha_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění_dne 12. 4. 2021 do odvolání

priloha_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.2021