Informace pro rodiče – provoz školy v období do konce školního roku 2019/2020

2. stupeň – v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně základní školy za účelem organizování dobrovolných socializačních aktivit, konání třídnických hodin formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků a pedagogických i nepedagogických pracovníků bude i nadále pokračovat distanční výuka (tedy pro žáky, kteří do školy nenastoupí) – do 30. 6. 2020.

Budou vytvořeny školní skupiny o max. počtu 15 žáků, a to na základě podepsáného čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost – žák odevzdá při vstupu do školy.

Začátek vyučování – vstup do budovy:

8. června – žáci 6. ročníku – od 8:30 do 10:00 hod – třídní učitel Mgr. Pavel Trýska

9. června – žáci 7. ročníku – od 8:30 do 10:00 hod – třídní učitelka Mgr. Lenka Maňáková

10. června – žáci 8. ročníku – od 8:30 do 10:00 hod – třídní učitelka Mgr. Ivana Myšulková

15. června – žáci 9. ročníku – od 8:30 do 10:00 hod – třídní učitel Martin Dosoudil (čestné prohlášení přinesou pouze ti, kteří doposud nechodili)

 

Další termíny schůzek sdělí jednotliví třídní učitelé.

 

Během přítomnosti žáků ve škole se uskuteční zejména tyto aktivity:

  • třídnické hodiny
  • socializační aktivity
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků
  • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je (dle časového rozpisu). Žákům bude při vstupu měřena teplota (bezkontaktní teploměr).

Čestné prohlášení.pdf