Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění
screeningového testování dětí a žáků.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude
podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před
opětovným zahájením testování.

 

Informace pro školy a školská zařízení 8_9_2021