Uzavření škol

Dle usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 bude škola pro žáky (obou stupňů) uzavřena od 14. 10 do 1. 11. 2020.

2–provoz-skol-1022

Výuka bude probíhat distanční formou – dle rozvrhu, mimo Vv, Hv, Tv, Pč

Komunikace bude probíhat přes emaily rodičů, žáků, popřípadě webové stránky. Bližší informace předají třídní a vyučující v jednotlivých předmětech.

Školní […]

Sada opatření 12. – 25. 10. 2020

Docházka jednotlivých tříd na 2. stupni: (viz dokument níže Výuka od 12_10_2020)

Výuka ve škole bude probíhat dle rozvrhu.

Výuka distančně dle rozvrhu – mimo Tv, Hv, Vv, Pč

Distanční výuka bude probíhat on-line – probírání učiva, zadávání úkolů, opakování, testy (komunikace přes email, webové stránky)

26. říjen a 27. říjen 2020 budou MŠMT vyhlášeny v ZŠ, […]

Volby do školské rady 2020

V listopadu 2020 proběhnou volby do školské rady – viz příloha.

Vyhlášení voleb_2020

Zájemci o kandidaturu – prosím vyplnit formulář a odevzdat třídnímu učiteli/učitelce.

Formulář – kandidatura do ŠR zák. zást…pdf

Formulář – kandidatura do ŠR zák. zást…doc

Zákaz zpěvu a tělesné výchovy

priloha_826964287_2_KHS Jihomoravský krajpriloha

826964287_1_Informace – Jihomoravský kraj

priloha_826964287_0_Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020

COVID -19

Informace pro školy a školská zařízení o vydání nových MO MZd

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani

covid – pravidla provozu školy

DP_OSPDL_Covid_ve_školách_11_09_2020_final_

Projektové dopoledne v Hrubé Vrbce

Hrubá Vrbka – stodoly – práce s hlínou

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Zahájení školního roku 2020/2021

Základní škola Kuželov oznamuje, že zahájení školního roku proběhne v úterý 1. září v 9.00 hod.

Přivítání žáků bude v jejich třídách s třídními učiteli. Žáci se shromáždí před školou, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

Martin Dosoudil

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace_skolniho_roku_2020_2021

Konec školního roku a vysvědčení

Vážení rodiče,

zakončení školního roku a vydání vysvědčení proběhne následujícím způsobem. Žákům prvního stupně bude vydáno vysvědčení v úterý 30. 6. v 9 hodin, v 9:30 odchod domů. U žáků druhého stupně bude vydávání vysvědčení probíhat následovně:

6. třída v pondělí 29. 6. v 9 hodin

7. třída v úterý 30.6. v 8:30 hodin

8. třída v pondělí 29. 6. v […]