!!! Organizační opatření 10. – 14. květen 2021 !!!

!!! Organizační opatření 10. – 14. květen 2021 !!!

Týden 10. 5. – 14. 5. 2021

Prezenční výuka (ve škole) – 2. ročník, 3. ročník, 6. ročník a 7. ročník, ŠD II + ŠD III

Ostatní ročníky mají distanční výuku.

TESTOVÁNÍ: žáci 1. stupně se testují 1x týdně – první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

                     žáci 2. stupně se testují 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

Informace pro školy a školská zařízení