Týden 17. 5. – 21. 5. 2021

Prezenční výuka (ve škole) – celý první stupeň (1. – 5. ročník), 8. a 9. ročník, ŠD 

Ostatní ročníky (6. a 7.) mají distanční výuku.

TESTOVÁNÍ: žáci 2. stupně – 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek)

                     žáci 1. stupně – 1x týdně – první den osobní přítomnosti žáka ve škole

Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17.5.