Týden 3. 5. – 7. 5. 2021

Prezenční výuka (ve škole) – 1.,  4. a 5. ročník + ŠD I

Ostatní ročníky mají distanční výuku.

TESTOVÁNÍ: od 3. 5. 2021 se bude testovat pouze jedenkrát za týden – první den osobní přítomnosti žáka ve škole

Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_final

Informace pro školy – MŠMT