Projekty na Základní škole od roku 2010

 

Od školního roku 2021/2022 jsme zapojeni do projektu na podporu vzdělanosti. V rámci doučování, školních klubů a projektových dnů jsou podporováni vybraní žáci, kteří si lépe osvojují své znalosti, popřípadě si je dále rozšiřují. Projekt bude trvat i ve školním roce 2022/2023.

Od školního roku 2019/2020 jsme zapojeni do projektu na podporu vzdělanosti. V rámci doučování, školních klubů a projektových dnů jsou podporováni vybraní žáci, kteří si lépe osvojují své znalosti, popřípadě si je dále rozšiřují. V rámci podpory bude probíhat výuka některých předmětů s podporou ICT zařízení. Nově jsou do projektu zapojeni i žáci navštěvující školní družinu. Ti budou absolvovat několik projektových dnů zaměřených na podporu manuálních dovedností a socio-kulturního vnímání světa. Projekt bude trvat i ve školním roce 2020/2021.

Od školního roku 2017/2018 jsme zapojeni do projektu na podporu vzdělanosti. V rámci doučování, čtenářského klubu a klubu logických her jsou podporováni vybraní žáci, kteří si lépe osvojují své znalosti, popřípadě si je dále rozšiřují. Projekt bude trvat i ve školním roce 2018/2019.

V roce 2013 skončil projekt Školy pro venkov ve spolupráci s MAS Ostrožsko a Horňácko, který byl zaměřen na podporu mikroregionu – tradice, kulturu, historii a jehož výstupem je regionální učebnice, pracovní sešit a množství učebních materiálů, které nyní hojně využíváme ve výuce.

 

Naše škola zpracovala materiály v rámci projektu EU peníze školám v oblasti IIIú2 DUMy. Byly vypracovány materiály pro následující oblasti:

Matematika 1. ročník

Matematika pro 4. a 5. ročník

Matematika 6. – 9. ročník

Český jazyk 1. ročník

Český jazyk pro 2. a 3. ročník

Český jazyk pro 5. ročník

Vlastivěda 5. ročník

Chemie pro 8., 9. ročník

Anglický jazyk

Jedná se o materiály pro předměty: Český jazyk, Matematika, Vlastivěda, Chemie, Anglický jazyk.

K dispozici je emailový kontakt školy, kde na požádání poskytneme DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze základních škol v ČR – dosoudilzskuzelov@centrum.cz

Škola byla zapojena do projektu zaměřeného na technickou výchovu žáků (spolupráce s Okresní hospodářskou komorou) – název projektu JOB4TECH, který byl zahájení v dubnu 2010 a jehož hlavním patronem byl Mgr. Ondřej Kuchyňka. Projekt byl úspěšně ukončen v loňském školním roce.

Od školního roku 2011/2012 škola navázala spolupráci s dobrovolným HZS Hrubá Vrbka pod patronátem Dalimila Ňorka, který vede na škole vzdělávací program pro 1.  a 2. stupeň – “Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva”
Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech. Na prvním stupni (2. ročník) se žáci naučí, jak vypadá hasič, jakou má výstroj, výzbroj a že musí jeho pokyny poslouchat. Učí se také respektu z ohně a zásady, že oheň dětem do rukou nepatří. I druháci jsou schopni naučit se bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie nebo zdravotní záchranné služby. Po čtyřech letech se informace, které žáci získávají ve druhých třídách znovu “opráší” a rozšíří o základy zdravovědy, pravidla evakuace z místa bydliště a zásady ochrany při úniku nebezpečných látek. Na závěr výuky, která dětem poradí, jak předcházet a také jak řešit nejčastější mimořádné události, navštíví a prohlédnou si požární stanici.

Jedná se o projekt pro žáky 1. a 2. stupně, v rámci kterého jem jim zdarma dodáváno čerstvé ovoce, zelenina a mléčné výrobky.

Více informací naleznete na stránkách ovoce do škol a mléko do škol.

Proškoly – server pro podporu vzdělávání žáků, testovací moduly, obecné studijní předpoklady …

Didakta – server pro podporu vzdělávání, zcela interaktivní produkt, napříč všemi předměty na I. i II. stupni ZŠ

MAS ŠD – od školního roku 2018/2019, podpora vzdělávání v rámci školní družiny