Provoz škol zůstává v dosavadním režimu.

Od 15. 2. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) – zajistí třídní učitelé.

Otevřena bude ŠD – 2 homogenní skupiny.

Funguje školní jídelna – pro žáky 1. a 2. ročníku prezenčně; pro ostatní do jídlonosičů. Je potřeba se nahlásit u vedoucí stravování paní Štefánkové.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA

priloha_872896737_1_UV_školy_14.02.2021_v.2

priloha_872896737_2_UV_určené školy_14.02.2021