Docházka jednotlivých tříd na 2. stupni:
30. 11. – 4. 12. 2020 7. 12. – 11. 12. 2020
Výuka ve škole Výuka distančně Výuka ve škole Výuka distančně
VI. Třída VIII. třída VIII. třída VI. třída
VII. třída VII. třída
Poté pravidelné střídaní.
1. stupeň ZŠ: Prezenční výuka již pro všechny ročníky
2. stupeň ZŠ: Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ, pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka
Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.

Výuka od 30_11_2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

PES_školy