Dne 15. 5. 2019 proběhne sběr starého papíru a železa.