Školská rada byla zřízena dle §167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění v prosinci 2005. Schází se pravidelně, dvakrát ročně. Vyjadřuje se a schvaluje výroční zprávu, školní řád, ŠVP a další dokumenty.

Členové rady:

  • Ing. Ludvík Kostelanský – předseda
  • Stanislav Horák
  • MVDr. Martin Macek
  • Martina Hrbková
  • Mgr. Ivana Myšulková
  • Mgr. Petra Horáčková

Výsledky voleb do školské rady najdete zde.

Funkční období končí v prosinci 2020.