Vážení rodiče,

zde je učivo pro žáky na další týden. Nové učivo sem budeme dodávat každý pátek. Ještě malá změna. Kromě učiva pro druhý stupeň zde vždy bude i učivo pro žáky třetí třídy. Učivo je opět členěno dle jednotlivých vyučujících.

 

p. uč. Myšulková

ČESKÝ  JAZYK

 1. třída

Mluvnice – str. 59 – opsat první modrý rámeček a dvě tabulky pod ním (od V 1. a v 5. pádě

až po němečtí turisté)

str. 59 cv.7a – napsat do sešitu v množném čísle

str. 59 – opsat druhý modrý rámeček (od Podle vzoru až po několikanásobný)

str. 59 cv.8a – napsat do sešitu

Literatura – Kterak princezna Máňa zachránila Honzu z pekla – str. 96 – 98 – přečíst (moderní

pohádka v próze)

Jak to bylo s Karkulkou – str. 99 – přečíst (moderní pohádka ve verších)

Žáci, co si zapomněli Čítanku ve škole, si přečtou dvě libovolné pohádky!

 1. třída

Mluvnice  –   str. 58  – opsat první modrý rámeček – Sousloví

str. 58 cv. 5 – vypsat do sešitu pouze věty, ve kterých se nachází sousloví(např.

Učitel psal do třídní knihy.)

str. 58 cv. 6 – napsat do sešitu(např. slepák, žákovka atd.)

str. 58 cv. 7 – napsat do sešitu

Literatura  –  str. 80 – opsat do sešitu rámeček Vypravěč

str. 82 – 83 – Báchorka o Karlu IV. – přečíst

 1. třída

Mluvnice  –  str.67 cv. 2 – opsat do sešitu, kterým slovům nerozumíte, význam si najděte na

na internetu

str. 67 cv. 3 – opsat do sešitu a ke slovům napsat stručně jejich význam

str. 68 cv. 5 – napsat do sešitu pouze 4 slova

str. 68 cv. 9a) – vytvořit na každé slovo krátkou větu

Literatura – str. 37 – Podobizna naší paní – přečíst

str. 39 – Strašidlo cantervillské – přečíst

 

 1. třída

Mluvnice  –  platí jen pro žáky, co nedělají přijímací zkoušky

str. 42 cv. 5 – pouze napsat slova do sešitu

str. 42 cv. 6a – spojit věty, vyhledat číslovky a určit jejich druh

str. 42 cv. 7 – napsat do sešitu

str. 42 cv. 8 – opsat do sešitu věty se správnými číslovkami

Literatura – str. 38 – 39 – Den sedmý – přečíst

str. 40 – 41 – Zbabělci – přečíst

Dotazy : ivanamysulkova@seznam.cz

 

p. uč. Jurenová

3. třída AJ

Omlouvám se za vzniklé nepříjemnosti a za nedodání materiálů pro žáky 3. třídy. Vzhledem k tomu, že děti začínají novou lekci č. 7, tak jsem jim, na základě stanovených pokynů, že nemáme žákům posílat v AJ nové učivo, žádné úkoly nezadala. Ovšem jelikož se někteří z Vás, rodičů, ozvali, že nemají zadáno učivo do AJ, tak na základě této žádosti Vám zasílám potřebné materiály k novému učivu.

·         Učebnice str. 34 – prohlédnout si obrázek, popsat (vlasy, oči, ústa – opakování z minulých lekcí), přečíst si nová slovíčka, zapsat je do slovníčku a zapamatovat

·          přečíst písničku (k dispozici není audio nahrávka – kreativní žáci si mohou vymyslet vlastní melodii J)

·         Úkolem je písničku přeložit + vypsat neznámá slovíčka/slovní spojení do slovníčků.

·         Pokyny z písně ať si zkusí pantomimicky (př. Clap your hands: zatleskat rukama), ať se jim výrazy lépe pamatují

·         Až si žáci dané výrazy zapamatují, ať udělají obě cvičení v pracovním sešitě str. 34 (obrázky si mohou vymalovat)

5.třída AJ

 • Zopakuj si slovní zásobu 4A/B
 • Vyber si jeden den v týdnu a napiš minimálně 10 vět (Kuba a Aneta stačí 7 vět) o tom, co děláváš a čas kdy. Použij slovní zásobu z dané lekce (popř.jiná slovesa)

př. On Monday I get up at 6 o´clock.

Pošlete mi vaše odpovědi do pátku 27.3.2020 do 12:00 hod. na moji emailovou adresu petrusjurenova@seznam.cz

 • Procvičování online

http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/PS.htm

6.třída AJ

 • Opakování slovní zásoby z probrané lekce 2 + přidat slovíčka D
 • HRA online na procvičování přítomných časů –
 1. Přečíst informace na dané stránce

 

7.třída AJ

 1. přiřaď slova opačného významu
 2. přelož si je
 3. vyber si 8 z nich a vytvoř ke každému větu

(věty si můžeš zapsat pod dané cvičení)

BONUS – jaká další slova opačného významu tě napadla? Můžeš si je připsat k tomuto cvičení

 

8.třída AJ

 • Opakování všech nepravidelných sloves + slovíčka 5A/B
 • pracovní sešit str.46, cv. 1 – doplň tabulku, vyber si alespoň 5 sloves a vytvoř na ně větu v kladné větě, která bude obsahovat nejméně 6 slov – věty si zapiš
 • pracovní sešit str. 46, cv. 2

 

p. uč. Horáčková

V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na mailu horackova.zskuzelov@tiscali.cz

Přírodopis:

 1. třída – na mail každého žáka bude odeslán odkaz na stažení obrázků na poznávačku č. 2 (hmyz), termín testu poznávačky bude stanoven po návratu do školy
 2. třída – na mail každého žáka bude odeslán odkaz na stažení obrázků na poznávačku č. 2 (botanika), termín testu poznávačky bude stanoven po návratu do školy, termín laboratorní práce na téma Mechorosty bude také upřesněn po návratu do školy
 3. třída – stále opakovat učivo cévní soustava, učebnice strana 64 – 68 + zápisy v sešitě, žáci s IVP učebnice strana 26 – 33 + zápisy v sešitě
 4. třída – stále opakovat učivo systematiky nerostů, učebnice strana 20 – 31 + zápisy v sešitě

 

Zeměpis:

 1. třída – přečíst učivo v učebnici na straně 80 – 83 (Život na vesnici, Život ve městě) a do sešitu jako zápis opsat shrnutí učiva v modrém rámečku
 2. třída – podívat se na videa související s nedávno probíranými tématy a tématy, které nás budou čekat:

Dobytí Jižního Pólu https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-dobyt-jizni-pol-14-prosinec-150777

Zemětřesení na Haiti https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-tragickeho-zemetreseni-na-haiti-12-leden-2010-153257

Tsunami v JV Asii https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-tsunami-v-indickem-oceanu-26-prosinec-152482

Objevení Austrálie https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-james-cook-objevil-australii-19-duben-152587

pro zájemce videa o politických převratech

Che Geuvara https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-popraven-che-guevara-9-rijen-151347

Castro https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-fidel-castro-prevzal-moc-na-kube-2-leden-152492

 1. třída – stále opakovat učivo regionálního zeměpisu Západní, Severní a Střední Evropy, dokončení pracovních listů z hodiny, učebnice strana 27 – 47 + zápisy v sešitě, žáci s IVP učebnice strana 26 – 41 + zápisy v sešitě, test z tohoto tématu bude hned po návratu do školy
 2. třída – podívat se na videa související s nedávno probíraným tématem:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-znacky/tesco-259987

https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-znacky/mcdonalds-260002

https://www.televizeseznam.cz/video/slavne-znacky/coca-cola-260047

 

Informatika:

 1. třída – práce v podobě DÚ byla zaslána na maily jednotlivým žákům (zpracování rozvrhu hodin)
 2. třída – v příloze mailu zaslat DÚ, která byla zadaná v hodině informatiky dne 9.3.2020 (Moje rodina)

 

Výchova k občanství:

 1. třída – udělat DÚ, která byla zadaná v hodině VkO dne 6.3.2020 (znak obce)
 2. třída – na internetu zjistit a do sešitu vypsat rozdíly mezi vnějšími a vnitřními stresory a uvést alespoň 3 osobní příklady ke každému ze stresorů

 

Výchova ke zdraví:

 1. třída – udělat DÚ, která byla zadána v hodině VkZ dne 25.2.2020 (varovné signály)

 

p. uč. Vachunová

Němčina

 1. třída

Pracovní sešit str. 26 cv. 2,3 – vzor ve školním sešitě Deutsch

 1. třída

Opsat slovíčka do Vokabelheft ( Londýn – jet do Hollywoodu), pracovní sešit str. 75

 1. třída

Pracovní sešit str. 39 cv. 7,8 a str. 40 cv. 9 – práce s učebnicí

p. uč. Maňáková

MATEMATIKA

 1. ročník: Aritmetika – Dělitelnost 10 (číslo je dělitelné 10, je-li na místě jednotek číslice 0)

Příklad: 40, 280, 3600 jsou čísla dělitelná 10

28, 45, 6725 nejsou čísla dělitelná 10

Dělitelnost 5 (číslo je dělitelné 5, je-li na místě jednotek číslice 0 nebo 5)

Příklad: 45, 200, 855 jsou čísla dělitelná 5

47, 203, 3414 nejsou čísla dělitelná 5

Procvičovat na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost#selid (dělitelnost 5 a 10)

 1. ročník: Aritmetika – procvičovat násobeni zlomků na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=01.+Zlomky#selid
 2. ročník: Algebra – procvičovat mnohočleny na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#selid
 3. ročník: Algebra – procvičovat na: https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Nejdříve je nutné se zaregistrovat. Vyberete si ročník a předmět, dáte vložit do košíku a koupit. (Je to zadarmo) Potom zadáte svoje jméno a pokračovat. Zvolíte jakýkoliv způsob platby a pokračovat. Souhlasím a objednávám. Testy vám přijdou na e-mail do 30 minut.

 

CHEMIE

 1. ročník: zopakovat vlastnosti a využití nekovů, polokovů a oxidů ze sešitu.
 2. ročník: zopakovat deriváty uhlovodíků – kyslíkaté deriváty (alkoholy, fenoly) ze sešitu.

Jakékoliv dotazy posílejte na manakoval@seznam.cz

 

p. uč. Trýska

 

6. třída

Dějepis:

Řecko-Perské války (490-449 př.n.l.). Perská říše (obrovské území…zjisti rozlohu) ovládla i řecké osady v Malé Asii=vzpoura osad – byla potlačena = záminka k útoku na Řecko = válka. Významné bitvy: u Marathonu, u Thermopyl, u Salamíny, u Plataj (zjisti průběh bitev a výsledek války ?). Zápis sešit – žlutý rámeček uč. str. 72    video: youtube – 300: bitva u Thermopyl.

Rozkvět Athén po válkách – nejmocnější stát (loďstvo, obchod, námořní spolek – společná pokladna = rozkvět), stratég Perikles.?. Peloponéská válka (431-404 př.n.l.) Athény x Sparta (pak postupně celé Řecko) – porážka Athén (kruté mírové podmínky – vyhledej) = nejmocnějším státem Sparta – boje pokračovaly = oslabené Řecko pak ovládla makedonská říše. Zápis – žlutý rámeček uč. str. 74   video: youtube – Starověké Řecko 1/5

Fyzika:

Měření času: jednotky času – základní jednotka času: 1s – sekunda, značka t, vedlejší jednotky: 1 min = 60s, 1 hod = 60min = 3600s, 1 den = 24 h = 1440min = 86400s. (podtržené opiš do sešitu). Pokus se vypracovat otázky a úkoly uč. str. 116-117. Měření času – zápis do sešitu – žlutý rámeček uč. str. 118. Pokus se vypracovat otázky a úkoly uč. str. 120.

7. třída

Dějepis:

Pozdní středověk – Husitská revoluce: příčiny (kritika církve – velký majetek: půda, desátky, odpustky, poplatky za služby). Jan HUS – kazatel – kritika církve = jako kacíř upálen (do sešitu napiš 10 vět o životě J. Husa). Reakce na Husovu smrt – jeho stoupenci=husité (kališníci…?? ), počátek husitské revoluce = první pražská defenestrace. Rozdělení, požadavky a program husitů (čtyři pražské artikuly) – uč. str.76-78.  video: stream/youtube – Den upálení mistra Jana Husa.(9min.)

Fyzika:

Archimedův zákon – Těleso ponořené v kapalině je nadlehčováno silou, která se nazývá vztlaková síla Fvz. Tato síla závisí: a) na objemu b) na hustotě kapaliny. Výpočet: FVZ = V.ρK.g  –  ρK = hustota kapaliny,  V = objem tělesa, g = 10N/kg. Archimedův zákonNa těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla, její velikost se rovná objemu ponořené části tělesa. (Archimedes – řecký fyzik a matematik 287-212 př.n.l.) – celý text použij jako zápis do sešitu.

Úkoly a otázky uč. str. 121-122 – úkol č. 4 vypočítej do sešitu. video: youtube – Rande s fyzikou: Tlak v tekutinách a Archimedův zákon (případně další videa – Archimedův zákon)

8. třída

Dějepis:

Druhá fáze průmyslové revoluce – tovární velkovýroba (více a levněji) v Evropě, pak USA a Japonsko předstihli VB, hlavně těžký průmysl, nové vynálezy – elektřina, spalovací motory, chemie (umělé látky, hmota, hnojiva). T.A. Edison – žárovka, el. síť. Doprava – železnice, parníky, nafta a benzin = nové motory. Podmínky dělníků – odbory – nové zákony o práci. Zemědělství – střídavý způsob hospodaření, nové stroje a hnojiva=větší výnos. Rozvoj měst – nárůst obyvatel, úmrtnost – hygiena (kanalizace, vodovod, lékařská péče), nová povolání….??, pošta. Rozdělení společnosti ..nastuduj = nespokojenost pracujícího lidu = nové ideologie (změny i násilnou cestou) – socialismus, marxismus, anarchismus. Práva žen, Židů a Romů. Uč. str. 72-76. Zápis do sešitu – malý rámeček str. 76.

videa: youtube – průmyslová revoluce, Dějiny udatného čs. národa.

Referáty: vyber ze tří témat a zašli min. 10 vět na mail. (nové vynálezy, marxismus-socialismus, práva dělníků – dětí)

Fyzika:

Elektrický odpor:  Rezistor – elektrická součástka, která klade el. proudu odpor (namotaný drát na keramickém válečku), schematická značka: ..nakresli. El. odpor: R. Výpočet: R = U : I. El. odpor je poměr napětí a proudu. Jednotka: 1 Ω – ohm   (Ω – omega), 1kΩ = 1000Ω, 1MΩ = 1000000Ω.

I = U : R, U = R * I.  Ohmův zákonEl. proud  I  v kovovém vodiči je přímo úměrný el. napětí U mezi konci vodiče. – celý text použij jako zápis do sešitu. Učivo uč. str. 137-142, otázky a úkoly str. 141-142 se pokus vypracovat. Př. na výpočet: 1. Jak velký el. proud projde el. vodičem za 30s, je-li tam náboj 50C ?  2. Vodičem prošel el. náboj 20C a vykonal práci 3000J. Jaké napětí vzniklo ? 3. Odpor cívky je 2Ω při napětí 3V. Jaký proud prochází cívkou ? 4. Rezistorem prochází proud 1,2A při napětí 40V. Jaký odpor má rezistor ? 5. Spotřebič má odpor 1kΩ a prochází jím proud 3mA. Na jaké napětí je připojen ? Příklady zasílejte na mail pavel.tryska@centrum.cz. (zápis, výpočet, jednotky). videa: youtube – Ohmův zákon.

9. třída

Fyzika:

Využití jaderného záření – metody (určování stáří látek, ničení zhoubných nádorů, kontrola kvality výrobků) uč. str. 131-132. Zápis do sešitu – žlutý rámeček str. 133. videa: youtube – Radioaktivita, gama-nůž.

p. ředitel Dosoudil

IX. třída:

anglický jazyk:

 • úkoly zadané v minulém týdnu, prosím, vypracovat, nafotit a zaslat na můj email
 • book Project – page 68 + 69 – Unit 6 Problems: make the excercises (exept ex. 5), use vocabulary and internet
 • vocabulary in AB page 78 – A
 • AB page 54 + 55
 • AB – page 52 + 53 – do it, take a photo and send it to me

WATCH WEB FOR NEWS

dějepis:

 • ti, co měli zadané referáty, prosím, zaslat na můj email
 • učebnice s. 60-63 – přečíst text + zápis ze s. 63 dole
 • učebnice s. 64-66 – přečíst text + zápis ze s. 66 dole
 • učebnice s. 71
 • vypracovat test a zaslat na email – s. 75

SLEDOVAT WEB ŠKOLY :-)

email: mdosoudil@seznam.cz

 

p. uč. Hrbáč 3. třída

Český jazyk

Opakovat slovní druhy, u podstatných jmen opakovat rod, číslo a pád (opak. pádové otázky zpaměti), opakovat zpaměti vyjmenovaná slova po B, L, M, z minulého týdne i po P. V učebnici ČJ udělat strany 73, 74, 75 (doporučuji zde používat folie na psaní – děti to znají). Pracovní sešit do ČJ po stranu 18 – pomůcka pro rodiče – z druhé strany pracovního sešitu jsou výsledky všech cvičení :-).

Matematika

Zopakovat/doučit všechny násobilky od 1 do 10. Zopakovat/doučit jednotky délky, hmotnosti a objemu. V učebnici M zkuste udělat str. 85 – čtyřúhelníky, str. 86 – zaokrouhlování (zkuste mrknout na str. 54 kde je to vše podrobně vysvětleno), str. 87 opakování pamětného sčítání. Není vždy potřeba dělat úplně celou stránku :-)

Prvouka

Učebnice strana 46, 47 a 48 Neživá příroda – lidské výtvory + horniny a nerosty. V pracovním sešitě pak udělat strany 39 a 40.

V případě jakýchkoliv otázek pište na můj email martin.hrbac@post.cz nebo volejte na mé číslo uvedené v ŽK.