p. uč. Maňáková

Matematika

6. třída – podívat na video
 DÚ v pondělí v mailu.
7. třída – podívat na video
 DÚ v pondělí v mailu.
8. třída – podívat na video
 DÚ v pondělí v mailu.
9. třída – podívat na video
 pouze po čas 2.20. DÚ v pondělí v mailu.
Chemie 
8.třída – podívat na video
9. třída – podívat na video
p. ředitel Dosoudil
Angličtina:
 Zkuste si udělat následující cvičení na poslech:
a tyto testíky:
 
Kdo bude chtít, může mi poslat foto odpovědí …
Dějepis:
Napište krátké pojednání o konci druhé světové války – jak vypadala situace v ČSR, v Evropě, ve světě, působení vlasovců (využijte dokumenty z minulého zadání) …
p. uč. Horáčková

Přírodopis + zeměpis

Online výuka:

 1. třída: čtvrtek 14.5. v 9:30
 2. třída: čtvrtek 14.5. v 11:00
 3. třída: úterý 12.5. v 9:30
 4. třída: úterý 12.5. v 11:00

 

Úkoly:

 1. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail a v pracovním sešitě přírodopisu vypracovat do příští hodiny tyto úkoly: str. 35 – 1., 2., 3 (z tohoto úkolu prvních 6 vět)
 2. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail, v pracovním sešitě přírodopisu vypracovat do příští hodiny tyto úkoly: str. 41 – 2., 4, str. 42 – 2., 3. a str. 43 – 2., 4., a 5. a pokračovat s vypracováváním slepé mapy Asie (viz zápis – státy), případně ji zaslat ke kontrole na můj mail
 3. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail, vytisknout nebo jinak vypracovat zaslané pracovní listy Jižní, Jihovýchodní a Východní Evropy (odevzdávat se budou v červnu podle domluvy na základě v té době aktuální situace) a do slepá mapy ČR zakreslit vybrané řeky (viz zápis), případně ji zaslat ke kontrole na můj mail
 4. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail a podívat se na videa:

zemětřesení v Japonsku https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-nejsilnejsiho-zemetreseni-v-dejinach-japonska-151812

zemětřesení v Indickém oceánu  https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-tsunami-v-indickem-oceanu-26-prosinec-152482

 

Moje mailová adresa je stále připravená na vaše dotazy: horackova.zskuzelov@tiscali.cz

 

p. uč. Vachunová

Němčina

 1. třída

– přepsat do Deutsch žlutý rámeček Gramatik – gern, am liebsten v uč. str. 36

– uč. str. 36 cv. 6 Freizeit – odpovědět do Deutsch na otázky Was machst du gern? Was nicht? Was spielst du gern? Was nicht? Was machst du am liebsten?

– př. Ich spiele Fussball gern.  Ich spiele nicht Karten gern. Am liebsten spiele ich Florball.

– prac. seš. str. 28 cv. 9

 1. třída

– uč. str. 78 cv. 5 – vyber z každého státu 1 možnost a podle vzoru napiš větu do Deutsch

př: Ich mochte(o přehlasovat) nach Frankreich fahren und dort Mona Lisa sehen.

David L. pouze 4 věty.

-prac. seš. str. 69 cv. 3 a) – dosaď mochten(o přehlasovat) a sloveso v nabídce

př. Anna mochte(o přehlasovat) nach Bern fahren.

-3b) dosaď mochten(o přehlasovat) v patřičných osobách

 1. třída

– práce se slovníkem

– uč. str.42 cv. 13a), české věty psát do Deutsch

 

p. uč. Trýska

 6. třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – Starověké Řecko a Řím – doba královská a republika– uč. po str. 92-93 ( dle rozeslaných emailů žákům)

Doporučená videa a procvičování v emailech.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva a Elektrický obvod – značky uč. str. 140-145 (dle rozeslaných emailů žákům). Procvičování převodů jednotek (délka, objem, hmotnost, hustota, čas).

Zásobník cvičení – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list.    Doporučená videa a procvičování v emailech.

Procvičování – zdarma si můžete dle postupu na školních stránkách nainstalovat testování na www.didakta.cz (znáte ze školy – dějepis i fyzika)

Dále web zdarma na ctedu (česká televize) – spousta videí – zadáte 2. stupeň – předmět – učivo

7. třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – Pozdní středověk – objevné plavby a městská společnost na konci středověku– uč. po str.93. ( dle rozeslaných emailů žákům)

Procvičování a testování na www.didakta.cz.     Doporučená videa a procvičování v emailech.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – Mechanické vlastnosti kapalin a plynů a Světelné jevy – uč. po str. 154. ( dle rozeslaných emailů žákům) – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list. video:youtube –  Rande s fyzikou.

Procvičování převodů jednotek a příkladů na www.didakta.cz.   Doporučená videa a procvičování v emailech.

Procvičování – zdarma si můžete dle postupu na školních stránkách nainstalovat testování na www.didakta.cz (znáte ze školy – dějepis i fyzika)

 Dále web zdarma na ctedu (česká televize) – spousta videí – zadáte 2. stupeň – předmět – učivo

 8.třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva po Umělecký život v čs. zemích – uč. po str. 93 ( dle rozeslaných emailů žákům)

Procvičování a testování na www.didakta.cz        Doporučená videa a procvičování v emailech.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – Spojování rezistorů a reostat  – uč. po str. 158 ( dle rozeslaných emailů žákům)

Zásobník cvičení – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list. Procvičování převodů jednotek a příkladů na www.didakta.cz      Doporučená videa a procvičování v emailech.

Procvičování – zdarma si můžete dle postupu na školních stránkách nainstalovat testování na www.didakta.cz (znáte ze školy – dějepis i fyzika)

 Dále web zdarma na ctedu (česká televize) – spousta videí – zadáte 2. stupeň – předmět – učivo

9. třída

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva  po Sluneční soustavu.  ( dle rozeslaných emailů žákům).   Procvičování převodů jednotek a příkladů na www.didakta.cz        Doporučená videa a procvičování v emailech.

Procvičování – zdarma si můžete dle postupu na školních stránkách nainstalovat testování na www.didakta.cz (znáte ze školy – dějepis i fyzika)

 Dále web zdarma na ctedu (česká televize) – spousta videí – zadáte 2. stupeň – předmět – učivo

p. uč. Myšulková

ČESKÝ  JAZYK

 1. třída

Mluvnice – učebnice str. 64 cv. 8 – jenom doplňte do sešitu, používejte vzor matčin např.

Karlovy(matčiny) Vary, Kájovy(matčiny) kousky, pro sousedovy(matčiny) chlapce,

závorky do sešitu nepište

učebnice str. 64 cv. 9 – z každé věty vypište přídavné jméno přivlastňovací např.

bratrovu, Hanina atd.

str. 65 –  opište modrý rámeček

str. 65 cv. 2a) – napište do sešitu např. sympatický – 1. stupeň, levnější – 2. stupeň,

radostná – 1. stupeň

 Ofocená cvičení zadaná od 27. 4. pošlete na kontrolu do 18. 5.

Literatura – Čítanka str. 115 – Starší sourozenec – přečíst

Čítanka str. 116 – 118 – Alan onemocněl dětskou obrnou – přečíst

Do literárního sešitu odpovězte na následující otázky  :

Čítanka str. 113 otázka 2

Čítanka str. 118 otázka

Žáci bez Čítanky napíší stručné obsahy kapitol knih nebo článků, co čtou.

Ofocené odpovědi pošlete na kontrolu do 18. 5.

 1. třída

Mluvnice – učebnice str. 63 cv. 9 – napište do sešitu, podrobně popište, co je kořen, předpona,

přípona, koncovka (ne barevně)

učebnice str. 65 cv. 1 – pouze vypište slova se stejnou příponou

učebnice str. 66 cv. 1 – napište do sešitu např. mluvčí, cestovatel, držitel atd.

učebnice str. 66 cv. 4 – napište do sešitu např. Brňan, Ostravan atd.

Ofocená cvičení zadaná od 27. 4. pošlete na kontrolu do 18. 5.

Literatura – Čítanka str. 106 – 107 – www. Nejsmesami.com – přečíst

Čítanka str. 108 – 109 – Deset malých černoušků – přečíst

Do literárního sešitu odpovězte na následující otázky :

Čítanka str. 107 otázka 6

Čítanka str. 109 otázka 2

Čítanka str. 109 otázka 3

Ofocené odpovědi pošlete na kontrolu do 18. 5.    

 1. třída

Mluvnice – učebnice str. 75 cv. 8b) – napište do sešitu

učebnice str. 75 cv. 9a) – vyberte z nabídky, napište do sešitu

učebnice str. 76 cv. 1 – z vět vypište přídavná jména a určete u nich pouze druh

například hluboké – tvrdé, jímavé – tvrdé, obklopený – tvrdé

    Ofocená cvičení zadaná od 27. 4. pošlete na kontrolu do 18. 5.

Literatura – Čítanka str. 56 – Za trochu lásky – přečíst

Čítanka str. 57 – Nepozvaný – přečíst

Čítanka str. 58 – Z jabkenické myslivny – přečíst

Do literárního sešitu odpovězte na následující otázky :

Čítanka str. 56 otázka 1 – můžete vypsat přímo z článku

Čítanka str. 57 otázka 3 – použijte internet

Ofocené odpovědi pošlete na kontrolu do 18. 5.

 1. třída (žáci bez přijímacích zkoušek)

Mluvnice – učebnice str. 51 cv. 1 – napište do sešitu, doplňte i/y

učebnice str. 51 cv. 2 – doplňte i/y a spojte k sobě, nevysvětlujte

učebnice str. 51 cv. 3 –  napište do sešitu, doplňte i/y

                      Ofocená cvičení zadaná od 27. 4. pošlete na kontrolu do 18. 5.

Literatura – Čítanka str. 62 – 63 – Prosinec 1968 – přečíst

Čítanka str. 64 – 65 – Honzlová – přečíst

Do literárního sešitu odpovězte na následující otázky :

Čítanka str. 63 otázka 1

Čítanka str. 65 otázka 1

Ofocené odpovědi pošlete na kontrolu do 18. 5.

ivanamysulkova@seznam.cz

 

p. uč. Jurenová

AJ – 3.třída

 1. Opakování slovíček – COLOURS (barvy)
 • Opakování online: https://www.learningchocolate.com/content/colors
 • Klikni na ikonku zvuku a slovíčko nahlas zopakuj (pozn. my nepoužíváme BABY BLUE, ale LIGHT BLUE=světle modrá – to už umíme, že?) – pořádně se zaměř na psanou formu slovíčka
 • Match up 2 (přiřaď) – přiřaď správné slovíčko
 • Fill in (doplň) – napiš správné slovíčko
 • Dictation (diktát) – klikni na ikonku zvuku a dopiš správné slovíčko
 • Po každém cvičení CHECK ANSWERS

Pozn. Pokud se ti v těchto cvičeních nedařilo dobře, můžeš si udělat klidně všechna cvičení na této stránce, která jsme vynechali a následně se vrátit k těmto

 1. Nová slovní zásoba – CLOTHES (oblečení) http://www.zsbarr.cz/gallery/Chit_Chat_1_slovnicek_pro_dyslektiky(1).pdf (8. lekce, str. 11) Stránku vytisknout (pokud máte možnost), vyplnit a nalepit do slovníčku Vocabulary, popř. slovíčka do sešitu rovnou přepsat

Slovíčka si ZAPAMATOVAT v psané i mluvené formě

Pozn. u „Napiš správná slova pod obrázky“ si tyto obrázky můžete vymalovat (v případě, že máte stránku vytisknutou)

Pomůcka pro výslovnost: pokud si nejste jisti s výslovností, můžete se naučit používat např. překladač – nastavíte si jazyk ANGLIČTINA a na druhé straně ČEŠTINA a v kolonce, kde máte angličtinu, kliknete na ikonku zvuku a uslyšíte správnou výslovnost https://translate.google.cz/?gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoFCAAQgwE6CAgAEBYQChAeUIoQWPMrYLo3aABwAHgBgAHQA4gB4R2SAQkyLjkuNy4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&client=tw-ob#view=home&op=translate&sl=en&tl=cs&text=T-shirt

AJ – 5.třída

 1. Opakování slovní zásoby 4A/B/C

Slovíčka si můžete DOBROVOLNĚ procvičovat/popř. se naučit nějaká nová, také např. na této stránce, kde najdete spoustu zajímavých cvičení https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

 1. Pracovní sešit str. 38, cv. 1-2
 2. Přítomný čas prostý – zápor
 1. READING COMPREHENSION (čtení)

 https://www.esl-lounge.com/student/reading/1r2-my-working-day.php

Přečtěte si následující text (psaný v přítomném času prostém – tedy co tato osoba dělá pravidelně -> zaměřte se na stavbu vět, na 3. osobu jednotného čísla, na záporné věty). Pokud něčemu nerozumíte, nevadí, na závěr si můžete pomoci se slovníčkem. Následně si přečtěte tvrzení 1-10 a odpovězte na základě textu, zda se jedná o True (pravda) nebo False (lež). Tvrzení si zdůvodněte. Na závěr klikněte na Check – pokud máte nějaké chyby, vraťte se k textu a zkuste si odpověď znova vyhledat.

AJ – 6.třída

 1. Prověř si znalosti z přítomného času prostého – pozor – už jen jedno písmenko může změnit význam celé věty http://www.testpark.cz/testy/anglictina/pritomny-cas-prosty-920
 2. Funny english 😀 – otestuj svou angličtinu http://www.testpark.cz/testy/anglictina/funny-english-1027
 3. HOMEWORK – write me WHAT DO YOU DO during coronavirus „holidays“? -> Napište mi na moji emailovou adresu petrusjurenova@seznam.cz, co děláváte během tohoto období.

Minimálně 6 vět o sobě + alespoň 4 věty o někom z vašich blízkých (mum/dad/brother/sister/grandma,….). Snažte se do vět zakomponovat také některé z ADVERBS of frequencyalways/usually/sometimes/often/never/…..

 

! Než se do toho pustíte, připomeňte si to na následujících stránkách:

http://www.grammar.cz/adverbs_frequency.html

https://www.youtube.com/watch?v=VAWo65QwP2c

A zopakujte si to na cvičeních, kde si zároveň uděláte i kontrolu (check)

https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-frequency/

https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-frequency/2/

Těším se na vaše odpovědi – dozvím se o vás něco nového, zajímavého (Ne jen častou odpověď „I always play computer games)?:)  Začali jste například nějakou novou aktivitu, kterou jste do teď nedělávali? :) Pokud vás zajímá, co dělávám já, na konec vašich odpovědí připojte anglickou otázku 😉

Pozn. každé cvičení, které mi posíláte, vám budu zohledňovat u vaší známky na vysvědčení 😉

AJ – 7.třída

 1. Opakování WH-questions s přítomným časem prostým (posílám pár odkazů, kde si látku můžete připomenout)

https://www.engvid.com/present-simple-wh-questions/

http://www.learnenglish-online.com/grammar/whquestions.html

 1. Procvičování online

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Exercises_qt22073qp (celá strana)

AJ – 8.třída

 1. Practising present perfect tense

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense  (níže si můžete zopakovat užití daného času) – nevýhodou (nebo výhodou? :-) ) této stránky je, že se vám po určitém čase zastaví a pokračovat můžete až jindy

Vždy si vyberte střední obtížnost (kdo si troufá, může i těžkou;-))

U každého cvičení stačí max. 15 vět (kdo si stále není jistý, může i víc)

Pokud budeš mít větu špatně, klidně si ji můžeš zapisovat, aby se ti vryly do paměti (to je ale pouze dobrovolné)

 • Rozhodovačka –Vyber správné slovo/slovní spojení
 • Stavba vět – Poskládej slova do správného pořadí, aby ti vznikla věta v daném času

Pozn.: setkáte se zde s novým slovíčkem SINCE ….. = OD….

Toto slovo je typické pro předpřítomný čas prostý a používá se většinou na konci věty.

Např. I have known her SINCE my childhood. = Znám ji OD mého dětství.

 • Vpisování – Přečti si českou větu a doplň správnou formulaci daného času
 1. Workbook p. 48, ex. 1 – reading (pokud budete chtít kontrolu správnosti, můžete mi odpovědi vyfotit na mobil/popř. přepsat/ a poslat na můj email/popř. messanger -> dobrovolné, ALE chci vás informovat o tom, že každé cvičení (popř. i zpětné vazby, které mi posíláte a za které jsem vám vděčná), vám budu zohledňovat u vaší známky na vysvědčení 😉
 2. –II- 49, ex. 4
 3. Something for your smile 😀 Watch these „funny“ videos from a real life -> Has it already happened to you? Please, NEVER be like these boys! (I think you will understand) 😀

https://www.youtube.com/watch?v=CM_5yvdLk9U

https://www.youtube.com/watch?v=rxUm-2x-2dM

 

p. uč. Hrbáč 3. třída

Vážení rodiče, blíží se obnovení chodu školy. Docházka do školy bude sice dobrovolná, ale myslím si, že by bylo velmi vhodné své děti do školy přihlásit. Ve škole totiž budu znovu probírat učivo, které se měly děti ,,učit” doma v době ,,koronavirového” omezení školní docházky. Pokud přesto chce někdo nechat své děti doma, prosím informujte mě o tom co nejdříve. Ale i v případě, že jste se rozhodli dát své děti do školy, tak mě prosím taktéž informujte co nejdříve, ať má škola přehled.

Český jazyk

 

Měli bychom už umět zpaměti všechna vyjmenovaná slova po V. Chybí nám poslední vyjmenované slova – po Z na str. 93. Protože jsou jenom čtyři, nejspíše pro Vás nebude problém naučit se je zpaměti. Zkuste si tedy prosím projít strany 93, 94, 95 (opět doporučuji psát na folie). Na straně 93 je pouze vysvětlení významů jednotlivých vyjmenovaných slov. Na str. 94 prosím věnujte opět pozornost modrému rámečku a slovům BRZIČKO a ZÍVAT, které se často používají ve vyšších ročnících jako chytáky. Na straně 95 je pak souhrnné opakování vyjmenovaných slov po P, S, V, Z. V pracovním sešitě pak prosím vypracovat strany 29 a 30. Jako obvykle připomínám – z druhé strany pracovního sešitu jsou výsledky všech cvičení. Také stále doporučuji webové stránky Didakta.cz část Vyjmenovaná slova, kde se děti mohou hravou formou vyjmenovaná slova učit i opakovat (nyní si již mohou navolit všechna vyjmenovaná slova).

Matematika

Minule jste se měli pokusit na stranách 112 a 113 o pochopení dělení se zbytkem číslem 2. Protože se opravdu jedná o těžké učivo, rozhodl jsem se celou kapitolu přeskočit. Probereme a naučíme se to, až budeme ve škole :-) Prosím tedy přeskočit na stranu 124 kde je učivo Násobení násobků deseti. Učivo je na stranách 124, 125, 126. Opět doporučuji podívat se na videa, kde je toho vysvětleno dokonce více než obsahují zadané stránky učebnice. Na této webové stránce je 5 videí, trvají celkem asi 20 minut:

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-46/

Na této stránce se pak podívejte pouze na první šestiminutové video:

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-47/

Prvouka

V učebnici si prosím přečtěte stranu 64 Plazi a stranu 65 Obojživelníci. V pracovním sešitě se pak pokuste vypracovat strany 55 a 56. Na straně 56 je cvičení 3 dobrovolné (pokud doma nestíháte, nemusíte ho doplňovat).

V případě jakýchkoliv otázek či nejasností pište prosím na můj email martin.hrbac@post.cz nebo volejte na mé číslo uvedené v ŽK.