p. uč. Maňáková

Matematika

7. třída – opakování přímé a nepřímé úměrnosti, výpočty pomocí trojčlenky, jiný způsob výpočtu-podívat na video https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY
  Dú v pondělí v mailu.
8.třída -opakování vlastností čtyřúhelníků + jejich konstrukce na videu https://www.youtube.com/watch?v=bcmw23b-Xxk
  Dú v pondělí v mailu.
9. třída -zopakovat slovní úlohy řešené pomocí rovnic na videu https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
 Dú v pondělí v mailu.
Chemie
8. třída – pokračujeme v kyselinách, nejprve bezkyslíkaté, na videu https://www.youtube.com/watch?v=EMuJvq_OtXQ&list=PLu9YmWHGvyyuHFQybnXu_RybgtAHlYKS-&index=29
p. ředitel Dosoudil

Učivo na týden 18. – 24. 5. 2020

Angličtina:

Udělejte si následující obecné testy. V případě nové, neznámé nebo zapomenuté gramatiky využijte materiál na stránkách www.helpforenglish.cz.

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2009081702-obecny-test-pre-intermediate-5

https://www.helpforenglish.cz/article/2009080504-obecny-test-pre-intermediate-4

https://www.helpforenglish.cz/article/2008091705-obecny-test-pre-intermediate-3

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008071701-obecny-test-elementary-10

https://www.helpforenglish.cz/article/2008062302-obecny-test-elementary-9

https://www.helpforenglish.cz/article/2008061101-obecny-test-elementary-8

 

Dějepis:

Jako první je úkol č. 1: v těchto dnech si připomínáme vznik Varšavské smlouvy. Najdi kdy a kde byla smlouva vytvořena; co bylo jejím obsahem a zda byly někdy použity v praxi její  podmínky

Videa zaměřená na historii 70. let 20. století:

Vietnam – https://www.slavne-dny.cz/episode/789053/den-kdy-byla-podepsana-mirova-dohoda-o-vietnamske-valce-27-leden

USA – https://www.slavne-dny.cz/episode/689656/den-kdy-zacala-afera-watergate-17-cerven

Věda – https://www.slavne-dny.cz/episode/674129/den-kdy-zacala-podivuhodna-mise-apolla-13-11-duben

https://www.slavne-dny.cz/episode/10007757/den-kdy-zacal-prvni-ropny-sok-16-rijen

https://www.slavne-dny.cz/episode/811854/den-kdy-bylo-otevreno-prazske-metro-9-kveten

https://www.slavne-dny.cz/episode/10018276/den-kdy-new-york-postihl-blackout-13-cervenec-1977

https://www.slavne-dny.cz/episode/513781/den-kdy-clovek-poprve-uvidel-zemi-a-mesic-dohromady-18-zari

https://www.slavne-dny.cz/episode/797083/den-kdy-do-vesmiru-vyletel-ceskoslovensky-kosmonaut-2-brezen

Na závěr úkol č. 2: V ČSSR začalo období normalizace. Zjisti, co to bylo? Jak dlouho probíhalo? Osobnosti tohoto období? Odpůrci tohoto období?

p. uč. Horáčková

Přírodopis + zeměpis

Online výuka:

 1. třída: čtvrtek 21.5. v 11:00
 2. třída: čtvrtek 21.5. v 9:30
 3. třída: úterý 19.5. v 11:00
 4. třída: úterý 19.5. v 9:30

 

Úkoly:

 1. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail a v pracovním sešitě přírodopisu vypracovat do příští hodiny tyto úkoly: str. 35 – 3. (z tohoto úkolu 7. – 13. větu)
 2. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail, v pracovním sešitě přírodopisu vypracovat do příští hodiny tyto úkoly: str. 44 – 1., 2., 3., str. 45 – 1., 2., 4. a str. 46 – 1., 2., a 3. a pokračovat s vypracováváním slepé mapy Asie (viz zápis – státy), případně ji zaslat ke kontrole na můj mail
 3. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail, pokračovat ve vypracovávání slepých map a pracovních listů zadaných v předchozích týdnech
 4. třída – opsat do sešitu zápis zaslaný na mail a podívat se na video o Pompejích: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l-153072

 

Moje mailová adresa je stále připravená na vaše dotazy: horackova.zskuzelov@tiscali.cz

 

p. uč. Vachunová

Němčina

7., 8., a 9. třída

– Prohlédněte si prosím videa na edu.ceskatelevize.cz – předměty – cizí jazyk – německý jazyk ( Mitzi und Maus ). Procvičíte si tím německou výslovnost i gramatiku.

 

p. uč. Trýska

6. třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – Starověké Řecko a Řím – doba královská a republika– uč. po str. 99 ( dle rozeslaných emailů žákům)

Doporučená videa a procvičování v emailech.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva a Elektrický obvod – značky uč. str. 140-145 (dle rozeslaných emailů žákům). Procvičování převodů jednotek (délka, objem, hmotnost, hustota, čas).

Zásobník cvičení – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list.    Doporučená videa a procvičování v emailech.

7. třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – Pozdní středověk – Humanismus a renesance– uč. po str.95. ( dle rozeslaných emailů žákům)

Procvičování a testování na www.didakta.cz.     Doporučená videa a procvičování v emailech.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – Mechanické vlastnosti kapalin a plynů a Světelné jevy – fáze Měsíce uč. po str. 159. ( dle rozeslaných emailů žákům) – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list.

Procvičování převodů jednotek a příkladů na www.didakta.cz.   Doporučená videa a procvičování v emailech.

8.třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva po Život v čs. zemích na přelomu 19. a 20. stol. – uč. po str. 96 ( dle rozeslaných emailů žákům)

Procvičování a testování na www.didakta.cz        Doporučená videa a procvičování v emailech.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva po Elektrickou práci a příkon  – uč. po str. 163 ( dle rozeslaných emailů žákům)

Zásobník cvičení – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list. Procvičování převodů jednotek a příkladů na www.didakta.cz      Doporučená videa a procvičování v emailech.

Procvičování – zdarma si můžete dle postupu na školních stránkách nainstalovat testování na www.didakta.cz (znáte ze školy – dějepis i fyzika)

Dále web zdarma na ctedu (česká televize) – spousta videí – zadáte 2. stupeň – předmět – učivo

p. uč. Myšulková

                                                             ČESKÝ  JAZYK

 1. třída

Mluvnice – učebnice str. 65 cv. 3 – napsat do sešitu, číslovka za příd. jménem v nápovědě značí

stupeň:silný –nejsilnější, vysoký- nejvyšší, hluboký-hlubší

učebnice str. 66 cv. 4 – napsat do sešitu – boty na nižším podpatku, má prudší povahu

učebnice str. 66 cv. 6 – napsat do sešitu -nejvýznamnější, sebevědomější

Literatura – Čítanka str. 119 – Moji rodiče – přečíst

Čítanka str. 120 – 121 – Až vyrostu, budu šťastný – přečíst

žáci bez Čítanky pokračují ve vlastní četbě

 1. třída

Mluvnice – učebnice str. 66 cv. 8 – napsat do sešitu pouze názvy pro ženy

učebnice str. 66 cv. 10 – napsat do sešitu

učebnice str. 67 cv. 2a) – napsat do sešitu s malým písmenem – kroměřížský zámek

učebnice str. 67 cv. 2 – pouze doplnit a napsat do sešitu

Literatura – Čítanka str. 112 – Proč se zlomí strom – přečíst

Čítanka str. 113 – 114 – Rýže – přečíst

 1. třída

Mluvnice – učebnice str. 76 cv. 3a, b, c) – doplnit do sešitu

učebnice str. 76 cv. 5 – napsat do sešitu

učebnice str. 77 cv. 6a) – napsat do sešitu -Kdo je veselejší? Kdo je větší?

Literatura – Čítanka str. 60 – 61 – Filosofská historie – přečíst

Čítanka str. 62 – Žežulka – přečíst

 1. třída (pouze pro žáky bez přijímacích zkoušek)

Mluvnice – učebnice str. 51 cv. 4a) – doplnit do sešitu

učebnice str. 52 cv. 5 – pouze doplnit do sešitu i/y

učebnice str. 52 cv. 7 – pouze doplnit do sešitu koncovky

Literatura – Čítanka str. 68 – Sázava v úterý – přečíst

Čítanka str. 70 – 71 – Hrdý Budžes – přečíst

ivanamysulkova@seznam.cz

 

p. uč. Jurenová

AJ – 3.třída

 1. Opakování nových slovíček – CLOTHES
 2. Pusťte si tato videa a opakujte nahlas

https://www.youtube.com/watch?v=z5vg2gHn8lE

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY a opakujte nahlas

 1. Procvičování výslovnosti a psané formy online – pozor, u každého cvičení vám běží čas – kdo bude nejrychlejší?:)

https://www.learningchocolate.com/content/my-clothes

 • po otevření této stránky klikni na slovíčko a zopakuj ho nahlas
 • Match up 1 – klikni na ikonku zvuku pod tabulkou a přenes ji ke správnému slovíčku
 • Match up 2 – přiřaď správné slovo pod obrázek
 • Match up 3 – klikni na ikonku zvuku pod tabulkou a přenes ji ke správnému slovíčku
 • Fill in – napiš správné slovíčko po obrázek
 • Dictation – napiš správné slovíčko, které uslyšíš
 1. Zábavné procvičování slovíček online https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/15.clothes/index.htm cvičení 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11

AJ – 4.třída

Jaké znáte televizní programy? Odpovězte si česky a následně se naučíme nová slovíčka v angličtině:)

 1. Nová slovní zásoba http://www.skola-rosice.net/sites/default/files/documents/chit-chat-2-slovn%C3%AD%C4%8Dek.pdf (strana 5, Lekce 8) – Do sešitu VOCABULARY si opište slovní zásobu, pouze první hodina –> po I like/I don´t like…. (věty nemusíte)

Pomůcka pro výslovnost: pokud si nejste jisti s výslovností, můžete použít např. překladač – nastavíte si jazyk ANGLIČTINA a na druhé straně ČEŠTINA a v kolonce, kde máte angličtinu, kliknete na ikonku zvuku a uslyšíte správnou výslovnost https://translate.google.cz/?gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgBMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoFCAAQgwE6CAgAEBYQChAeUIoQWPMrYLo3aABwAHgBgAHQA4gB4R2SAQkyLjkuNy4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&um=1&ie=UTF-8&hl=cs&client=tw-ob#view=home&op=translate&sl=en&tl=en&text=animal%20programme

Naučte se slovíčka zpaměti psanou i mluvenou formu – potom si je procvičujte na následující stránce (pouze cvičení 1-5)

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/tv-programmes/index.htm (procvičujte, dokud si slovíčka nezapamatujete)

 1. Pracovní sešit str. 38, cv. 1

AJ – 5.třída

 1. Opakování slovní zásoby 4A/B/C
 2. Po otevření stránky klikni na Matching, po splněném úkolu Check a následně Další cvičení https://www.skolavrbatky.cz/data/E_learning/hotpotweb/slovicka/project1/unit4ABCfl.htm
 3. Game Hangman (hra oběšenec) – nezapomeň si pustit zvuk:) https://www.englishexercises.org/hangman/game.asp?id=9761#a
 4. Online procvičování
 5. Čtení/poslech – přečti si vždy zadání a na závěr klikni na FINISH, pro kontrolu https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary/Class_n%C2%B03_ua91994sa
 6. Doplň správné slovíčko z tabulky na základě poslechu http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html
 7. Funny English 😀 – otestuj své vědomosti http://www.testpark.cz/testy/anglictina/english-with-smile-1721

AJ – 6.třída

 1. Procvičování přítomného času prostého https://test-english.com/grammar-points/a1/present-simple/
 2. 1: vyber správnou formu
 3. 2: přepiš věty do záporu
 4. 3: vytvoř otázky
 5. 4: doplň slovesa ve správném tvaru (oznamovací věta/zápor)

na závěr každého cvičení klikni na CHECK ANSWERS, kde také budeš mít vysvětlení, proč je to správně nebo naopak špatně

 1. Listening – nejprve si přečti všechny otázky 1-7 vč. odpovědí a pak si přehraj video 2x a označ správnou odpověď https://test-english.com/listening/a1/daily-routines/
 2. Doplň slovesa do písničky a pak si ji můžeš zazpívat

Doplň do písničky správné tvary slovesa v přítomném čase prostém (oznamovací věty/zápor) – pak si písničku přehraj/zazpívej a zkontroluj (můžeš si ji zpomalit, pokud chceš slova zapisovat zrovna, když je uslyšíš) https://www.youtube.com/watch?v=LjhCEhWiKXk

Pozn. slovo contracted znamená, že tam má být zkrácený tvar – She´s; You´re; Don´t; ….

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Song*_Just_the_way_you_are_-_Present_simple_ob98670nz

 

AJ – 7.třída

 1. Practising reading
 • True / False

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Living_on_a_farm_vf7213ar

 1. Complete the song

Doplň do písničky správné tvary slovesa v přítomném čase prostém (oznamovací věty/zápor) – pak si písničku přehraj/zazpívej a zkontroluj (můžeš si ji zpomalit, pokud chceš slova zapisovat zrovna, když je uslyšíš)

Pozn. slovo contracted znamená, že tam má být zkrácený tvar – She´s; You´re; Don´t; ….

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Song*_Just_the_way_you_are_-_Present_simple_ob98670nz

https://www.youtube.com/watch?v=LjhCEhWiKXk

 1. Video – Do you know Will Smith? I really like his story about fear. I hope you will like it too:)

https://www.youtube.com/watch?v=kaSQz2xwBpc

 

AJ – 8.třída

 1. Opakování slovní zásoby 5A/B/C
 2. Online procvičování předpřítomného času – https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=global&selLanguage=en udělejte všechna 3 cvičení (nebojte, jsou krátká)
 3. Workbook 49, ex. 5
 4. Na závěr si otestuj svoji angličtinu v tomto kvízu (občas se zde objeví i otázky z našich již probraných konverzačních témat) – podaří se někomu získat 9-10 bodů? http://www.testpark.cz/testy/anglictina/anglictina-pro-8rocnik-zs-2208
 5. Conversation (watch these two videos)
 6. Something funny – I hope you will understand everything and it makes you laught 😀 aneb jak někdy může vypadat učení slovesa TO BE https://www.youtube.com/watch?v=nm03iB1GkWk
 7. Do you know Will Smith? I really like his story. It is really interesting and maybe somehow helpful how to overcome fear. I hope you will like it too:)

https://www.youtube.com/watch?v=kaSQz2xwBpc

 

p. uč. Hrbáč 3. třída

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se s Vašimi ratolestmi další týden uvidíme, mám pro Vás na poslední týden doma velmi jednoduché úkoly:

Do matematiky si prosím zopakujte všechny násobilky od 1 do 10 a také jednotky délky, hmotnosti a objemu.

V českém jazyce si zopakujte zpaměti všechna vyjmenovaná slova a slovní druhy.

A v rámci prvouky si udělejte pěknou vycházku kamkoliv do přírody :-)