Dobrý den,

přinášíme Vám učivo na další týden.

 

p. uč. Maňáková

Matematika:

VI.třída: https://isibalo.com/matematika/6-trida-delitelnost/delitelnost-dvema – podívat se na toto video a procvičovat na: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=04.+D%C4%9Blitelnost#selid (dělitelnost dvěma).

VII. třída: Podívat se na video Úvod do poměrů na: https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-ratios-rates

VIII. třída: Podívat se na video: https://khanovaskola.cz/video/49/401/39-promenne-vyrazy-a-rovnice

  1. třída: Podívat se na video: https://khanovaskola.cz/video/54/361/393-uvod-do-kartezskych-souradnic (Žáci píšící přijímací zkoušky si budou procvičovat v pracovním sešitu Didaktis, vypočtené příklady vyfoťte a pošlete na mail manakoval@seznam.cz, opravím a pošlu zpět.)

Chemie:

VIII. a IX. třída: Podívat se na video: https://khanovaskola.cz/video/2/194/2970-uvod-do-chemie

 

p. ředitel Dosoudil

Dějepis:

IX. ročník:

  • téma – únor 1948 a následující události – zhlédnout dokumenty

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/795283/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10013777/den-prijeti-zakona-o-taborech-nucenych-praci-25-rijen-1948

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10013775/zakon-o-taborech-nucenych-praci-bonus

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/593808/den-kdy-byla-popravena-milada-horakova-27-cerven

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10004217/den-kdy-zacal-proces-s-rudolfem-slanskym-20-listopad

 

a něco ze světa:

 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10002823/den-kdy-zacala-blokada-berlina-24-cerven

Anglický jazyk:

  1. nová gramatika – little/a little; few/a few:

https://www.helpforenglish.cz/article/2007122801-slovicka-little-a-little-few-a-few

Přečíst vysvětlující text + příklady užití + zkuste si alespoň jedno cvičení dole pod textem

  1. zkuste si procvičit jazýčky: https://www.youtube.com/watch?time_continue=271&v=ewFwPlBtNYQ&feature=emb_logo

nebo

https://www.youtube.com/watch?v=LlAmWtSFXks

Doporučuji sledovat english movies, serials, cartoons … use youtube … you can do some exercises on these websites:

https://www.helpforenglish.cz/

https://www.englisch-hilfen.de/en/

nebo školní aplikaci na www.didakta.cz

Přístupové kódy Login: crna1484@didakta.cz                                                                                                                                 

Heslo: 76ZX

 

p. uč. Horáčková

Přírodopis + zeměpis

!!!  6. – 9. třída – od příštího týdne přecházíme na online výuku !!!

Výuka bude probíhat v aplikaci Discord, na které se dá jednoduše komunikovat (slovem i písmem) a sdílet obrazovka mého počítače. Další důvod, proč jsem zvolila tento program, je jeho intuitivní ovládání a nenáročnost k internetovému připojení. Tato aplikace se dá jednoduše stáhnout do počítače, tabletu i mobilu. Záleží na vás, kterou variantu si vyberete.

Podmínkou výuky není mluvit (tzn. není potřeba mít mikrofon, ale může to být výhodou), důležité bude především slyšet a vidět.

Pokud Discord nemáte a nepoužíváte, pro využívání na PC si ho stáhněte na odkazu: https://discordapp.com Pokud chcete Discord používat v tabletu nebo mobilu, nainstalujte si ho před Google play nebo App store. Poté se přihlaste do Discordu (klidně svojí oblíbenou přezdívkou) a klikněte na odkaz s pozvánkou v mailu, který vám pošlu. Odkaz s pozvánkou do „vyučovací místnosti“ dostanete v pátek 27.3. do svého mailu. Komu mail nepřišel, u toho pravděpodobně nemám jeho aktuální mailovou adresu. Takový člověk se mi ozve na mail do pondělního večera ze své funkční mailové adresy a já mu pozvánku zašlu znovu. Můj mail je horackova.zskuzelov@tiscali.cz.

Vyučovací hodiny:

  1. třída: čtvrtek 11:00 – 12:00
  2. třída: čtvrtek 9:30 – 10:30
  3. třída: úterý 11:00 – 12:00
  4. třída: úterý 9:30 – 10:30

Ve všech třídách v jejich stanovaných časech probereme za hodinu učivo jak přírodopisu, tak zeměpisu.

Na uvedeném mailu jsem stále k dispozici k jakýmkoliv dotazům včetně problémů s instalací a používáním Discordu.

 

p. uč. Vachunová

Němčina pro 7. až 9. Třídu

Na Youtube sledovat krátké pohádky a písničky v němčině.

Procvičovat zadaná slovíčka v pracovních sešitech.

Procvičovat slovíčka na testi.cz/testy/němčina – uvádím jen některé, můžete zkoušet dle vašeho výběru.

  • Barvy – 7.,8., 9. Třída
  • Němčina – základy – 7.,8.,9.
  • Rodina – 7.,8.,9.
  • Předměty – 9.
  • Slovíčka – Schule – 8.,9.
  • Tage der Woche – 7.,8.,9.
  • Německá čísla – 7.,8.,9.
  • Barvy 2 – 7.,8.,9
  • Gegenteile – 7.,8.,9.
  • Barvy a čísla super lehké – 7.,8.,9.
  • Němčina – pozdravy – lehké – 7.,8.,9.
  • Školní věci 2 – 8.,9.
  • Deutsch mit Max 4. Lekce – 9.
  • Německo – 7.,8.,9.
  • Němčina – jídlo 9.

Přeji všem hodně zdraví a úspěchů v testování.

Můžete mne kontaktovat na ivanavachunova@seznam.cz

 

p. uč. Trýska

6. třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – starověké Řecko – dělení – významné události až po peloponéskou válku – význam slov ( kolonizace, demokracie, polis,…)

Dále doporučuji různé filmy a videa na internetu či archivech čt, youtube: Řecko1/5.

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – procvičování převodů jednotek po čas. Zásobník cvičení – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list.

7. třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – vrcholný středověk – Lucemburkové, život na vesnici a ve městě, gotická kultura, počátky husitské revoluce, Jan Hus – význam slov (robota, kolonizace, gotika, mor…..). Dále doporučuji různé filmy a videa na internetu či archivech čt, youtube: Z rodu Lucemburků. Den upálení mistra Jana Husa

Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – tlak v tekutinách po Archimedův zákon – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list. video:youtube –  Rande s fyzikou: Tlak v tekutinách a Archimédův zákon (případně další videa).

8.třída

Dějepis:

Opakování dosud probraného učiva – svět se mění – nové velmoci – boj o kolonie – druhá fáze průmyslové revoluce – nové objevy a vynálezy.

 Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – el. proud, el, napětí, zdroje el. napětí, el. odpor – značky, jednotky, výpočet. Zásobník cvičení – otázky a úkoly v učebnici, nebo zadej název na net -chytrák fyzika – a pak vyhledej ročník a příslušnou látku a pracovní list.

9. třída

 Fyzika:

Opakování dosud probraného učiva – světelné jevy, optika, jaderná energie.

p. uč. Myšulková

ČESKÝ  JAZYK

  1. třída

Mluvnice  –  učebnice str. 60 cv. 4 – opsat polovinu cvičení po slovo ….spánku

(u přídavných jmen použij vzor mladý- např.bílý-vzor mladý)

učebnice str. 60 cv. 5 – např. drazí (mladí) žáci, čerstvě vylíhlá kuřata,

známí(mladí)hudebníci

učebnice str. 60 cv. 6a) – pouze doplnit i/y

Literatura  –  Čítanka str. 100 – 102 – přečíst (příklad poslední moderní pohádky)

kdo nemá Čítanku, tak si vymyslí nějakou moderní pohádku a napíše ji do

sešitu(asi 10 vět)

  1. třída

Mluvnice  –  učebnice str. 58 cv. 8

učebnice str. 59 cv. 9 (jenom spojit, nevysvětlujte význam)

učebnice str. 59 cv. 10 (pouze doplnit, nevysvětlujte význam)

učebnice str. 59 – opsat první modrý rámeček – celý

Literatura – Čítanka str. 84 – 85 – O dívce……….- přečíst

Čítanka str. 87 – Společenský život – přečíst

  1. třída

Mluvnice  –  učebnice str. 69 cv. 1 – vypsat podtržená slova a napsat k nim česká slova

stejného významu(najdete na internetu ve Slovníku cizích slov) např. fúze –

splynutí, sloučení

učebnice str. 69 cv. 2 – vypsat vlastní názvy (začínají velkým písmenem)

učebnice str. 69 cv. 3 – napsat, jaký je rozdíl mezi slovy(věty netvořit)

Literatura  –  Čítanka str. 40 – 41 – Kronika Pickwickova klubu – přečíst

Čítanka str. 42  – 43 – Byli jednou dva písaři – přečíst

 

  1. třída (pro žáky bez přijímacích zkoušek)

Mluvnice  –  učebnice str. 44 cv. 1 – pouze doplnit i/y po slovo…….vestu

učebnice str. 44 cv. 3 – např. kreslil bych, kreslil bys, kreslil by, kreslili

bychom, kreslili byste, kreslili by

str. 45 cv. 5a) – určit rod činný a trpný

Literatura  –  Čítanka str. 42 – Horalka – přečíst

Čítanka str. 43 – 45 – Krvavé jahody – přečíst

Dotazy :  ivanamysulkova@seznam.cz

 

p. uč. Hrbáč 3. třída

Český jazyk

Opakovat slovní druhy, u podstatných jmen opakovat rod, číslo a pád (opak. pádové otázky zpaměti), opakovat zpaměti vyjmenovaná slova po B, L, M, P. V učebnici ČJ projít strany 76, 77, 78 (opět zde doporučuji používat folie na psaní – děti to znají) a stranu 79 pouze přečíst. Pracovní sešit do ČJ po stranu 20 (pozor – úplně dole na str. 20 slova po S zatím nedělat!). Opět připomínám pomůcku pro rodiče – z druhé strany pracovního sešitu jsou výsledky všech cvičení :-).

Matematika

Stále opakovat/doučit všechny násobilky od 1 do 10. Opakovat/doučit jednotky délky, hmotnosti a objemu. V učebnici Matematiky strany 89 a 90  (Kružnice a kruh) si pouze přečtěte. Strany 91 až 93 obsahují písemné sčítání, které jsme se s dětmi už učili. Připomeňte jim, že zkouška správnosti se provádí záměnou sčítanců – máte to na těch stránkách vysvětleno. Nicméně opravdu není potřeba dělat vždy úplně celou stránku. Pokud tomu děti rozumí, stačí každý den jen pár příkladů na procvičení.

Prvouka

V učebnici si přečtěte strany 49 Uhlí a ropa, str. 50 Chráníme přírodu a str. 51 Voda . V pracovním sešitě pak prosím udělejte podle učebnice strany 41, 42 a 43.

V případě jakýchkoliv otázek pište na můj email martin.hrbac@post.cz nebo volejte na mé číslo uvedené v ŽK.

 

p. uč. Jurenová

AJ – 3.třída

Instrukce k procvičování:

Na dané stránce se nachází 10 cvičení na procvičování základní slovní zásoby lekce 7. Vaším úkolem je udělat postupně během týdne všechna cvičení. U každého cvičení si samozřejmě přečtěte zadání.

POZOR – každé cvičení dělej tak dlouho, dokud z něj nezískáš 100%!

Na závěr týdne si pak udělejte všechna cvičení najednou – podaří se vám získat 100% z každého cvičení? J Good luck! J

AJ – 4.třída

  • Procvičování slovní zásoby – ČAS / TIME online:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/time/index.htm

Instrukce: Na této stránce si udělejte cvičení 1-5 – pokud ze cvičení získáte méně než 85%, cvičení zopakujte.

  • Procvičování slovní zásoby – ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY / SCHOOL SUBJECTS online

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/school/index.htm

  • Na této stránce udělejte

Cvičení 1-3 (ex. 1-3)

My school  1 – 7 (POZOR: každé slovo skládej do té doby, dokud jej nebudeš mít napsané na 100%)

Komu se na závěr týdne podaří získat na poprvé 100% z každého cvičení? J Good luck! J

AJ – 5.třída

  • Opakování slovní zásoby 4A/B
  • Procvičování a zapamatování slovní zásoby – dopolední aktivity ONLINE

https://www.learningchocolate.com/content/daily-routine-1

na dané stránce je několik úkolů – postupně si udělej všechny

Instrukce:

  • Úvodní cvičení je na poslech, procvičování výslovnosti a zapamatování – klikni na „zvuk“ a slovíčko zopakuj nahlas 2x po sobě
  • Match up 1: klikni na „zvuk“ pod tabulkou, uchop tuto ikonku a přenes ji na šedý „zvuk“ v tabulce (v tomto cvičení vám běží čas – kdo je schopný přiřadit každé slovo do 5 sekund?) – po skončení klikněte na < (v levém rohu tabulky) – vrátíte se tak na základní cvičení
  • Match up 2: přiřaď výraz ke správnému obrázku
  • Match up 3: klikni na ikonku zvuku pod tabulkou a opět přenes ikonku ke správnému obrázku (k ikonce zvuku u obrázku)
  • Až si zapamatujete všechny výrazy, přejděte na další cvičení:
  • Dictation: uslyšíte výrazy a zapíšete je
  • Fill in: napiš správný výraz pod obrázek
  • Procvičování a zapamatování slovní zásoby – odpolední aktivity ONLINE https://www.learningchocolate.com/content/daily-routine-2
  • Znova si udělej všechna cvičení jako v bodě 1)

Podaří se vám někomu získat z každého cvičení 100% J Good luck!

  • DÚ – to stejné, co jste psali minulý týden o vás, napište o jednom členu vaší rodiny (min.6vět) – ať si tentokrát procvičíte kladné věty v 3.osobě jednotného čísla (zopakuj si, co se děje se slovesem v 3.osobě j.č.)

př. My mum cleans the house on Saturday,….

 

 

AJ – 6.třída

  • Opakování slovní zásoby vč. D
  • Zopakování přítomného času průběhového (present continuous tense) pomocí videa: https://www.youtube.com/watch?v=a6Eozn55Lqs
  • Zopakování přítomného času prostého (present simple tense) pomocí videa:

https://www.youtube.com/watch?v=RP1AL2DU6vQ

AJ – 7.třída

  • Procvičování slovní zásoby lekce 6 (A/B/C) + slovíčka Culture
  • Online procvičování gramatiky https://elt.oup.com/student/project/level2/unit6/grammar/?cc=global&selLanguage=en (Exrcise 1-4)
  • ÚKOL: V příloze (AJ 7, část 1; část 2) posílám cvičení (je to část přípravy na SLOHOVOU PRÁCI „MY FAVOURITE MOVIE/FILM“, jejíž zadání vám pošlu příští týden – do té doby si zatím můžete promyslet, o jakém filmu byste chtěli psátJ), které si můžete udělat v programu kreslení anebo i jiné (zde totiž můžete vkládat text či jakkoli vyznačovat správné odpovědi přímo v PC), uložte a odešlete mi vyplněné na moji emailovou adresu petrusjurenova@seznam.cz do ČTVRTKU 2.4.2020 do 18:00hod)

 

AJ – 8.třída

  1. přečíst si článek
  2. vybrat si minimálně 1 otázku, která začíná Have……….? a 1 otázku, která začíná Has……? a přepsat si ji do gramatiky
  • Procvičování v pracovním sešitě str. 46, cv. 3