Dle usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 bude škola pro žáky (obou stupňů) uzavřena od 14. 10 do 1. 11. 2020.

2–provoz-skol-1022

Výuka bude probíhat distanční formou – dle rozvrhu, mimo Vv, Hv, Tv, Pč

Komunikace bude probíhat přes emaily rodičů, žáků, popřípadě webové stránky. Bližší informace předají třídní a vyučující v jednotlivých předmětech.

Školní jídelna – všichni žáci mají od 14. 10. 2020 obědy odhlášeny. Pokud bude žák odebírat oběd (dotovaný), je potřeba se nahlásit do 14. 10. 2020 do 12:00 hod v kuchyni ZŠ (paní Štefánková, paní Hrbková).

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů – od čtvrtka 15. 10. 2020 v době 10:30 – 10:45 hod

 

ŠD uzavřena.

 

Školní kluby zrušeny, kroužky zrušeny.