Děkujeme všem návštěvníkům našeho vánočního jarmaku za vaše štědré příspěvky a velkorysé nákupy. Svojí účastí jste podpořili zájmovou činnost našich žáků.
Budeme se těšit na viděnou při dalších společných akcích.