V listopadu 2020 proběhnou volby do školské rady – viz příloha.

Vyhlášení voleb_2020

Zájemci o kandidaturu – prosím vyplnit formulář a odevzdat třídnímu učiteli/učitelce.

Formulář – kandidatura do ŠR zák. zást…pdf

Formulář – kandidatura do ŠR zák. zást…doc