Dne 14. 6. proběhly volby do školské rady s těmito výsledky:

Volby_2021_výsledky