V pondělí 14. června proběhnou volby do školské rady. Vzhledem k situaci budou volby probíhat korespondenčně. Žákům budou rozdány hlasovací lístky s kandidáty. Žáci hlasovací lístky po jejich vyplnění opět přinesou zpět do školy, kde je zpracuje volební komise. Volby probíhají pouze jeden den. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách a Edupage.

HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Volby osob navržených při volbách do školské rady konaných 14. června 2021 v důsledku pandemické situace korespondenčně. Hlasovací lístek je potřeba odevzdat do 15. 6. 2021.

 

Volba členů školské rady se provádí označením vybraných kandidátů (zaškrtnutím políčka před kandidátem) a následným odevzdáním hlasovacího lístku třídnímu učiteli, který jej předá členům volební komise. Na hlasovacím lístku může být označen maximálně takový počet kandidátů, jaký má být zvolen, tj. dva. Je-li označen vyšší počet kandidátů, hlasovací lístek se považuje za neplatný. Za každého žáka školy mohou hlasovat jako “oprávněné osoby” oba jeho zákonní zástupci.