Výchovná poradkyně na naší škole: Mgr. Lenka Maňáková

Konzultace je možná kdykoliv po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě (518 329 828, zskuzelov@centrum.cz)

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Odkaz na webové stránky s úplnými informacemi o přijímacím řízení na střední školy  www. jmskoly. cz.

 

www.vzdelavanivsem.cz

www.cermat.cz

Brožura Jihomoravského kraje “Končíš základku?”