Vyhlašujeme soutěž pro 1. stupeň Kdo ozdobí stromeček?