Pedagogický sbor:

 • Martin Dosoudil (ředitel školy) – anglický jazyk, dějepis
 • Mgr. Petra Jurenová – anglický jazyk, výchova k občanství
 • Mgr. Petra Horáčková  – zeměpis, přírodopis
 • Mgr. Martin Hrbáč – 1. stupeň
 • Mgr. Pavel Trýska – fyzika, dějepis, tělesná výchova
 • Mgr. Lenka Maňáková – matematika, chemie
 • Mgr. Alžběta Matulová – 1. stupeň
 • Mgr. Ivana Myšulková – český jazyk a literatura
 • Mgr. Martina Sečková – 1. stupeň
 • Mgr. Eva Škodáková – 1. stupeň
 • Mgr. Jana Spružinová – 1. stupeň
 • Ivana Vachunová – německý jazyk, výtvarná výchova
 • Stanislava Zálešáková – asistentka pedagoga
 • Veronika Švábová – asistentka pedagoga 

 

Školní družina:

 • Ivana Vachunová – vychovatelka

 

Školní jídelna:

 • Blanka Štefánková – vedoucí školní jídelny, kuchařka
 • Martina Hrbková – vedoucí kuchyně
 • Eva Laššová – kuchařka

 

Provozní:

 • Matěj Kolacia – školník, topič
 • Kateřina Ottu – účetní
 • Jana Petruchová – uklizečka