Zápis do první třídy na školní rok 2021/2022:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V souvislosti s tímto mimořádným opatřením proběhne zápis v Základní škole Kuželov 26. dubna 2021, a to bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců. Na webových stránkách školy (sekce Dokumenty/Formuláře pro rodiče) si zákonný zástupce stáhne a vytiskne dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ (úplný odkaz: https://zskuzelov.cz/wp-content/uploads/2015/01/ŽÁDOST-O-PŘIJETÍ-K-ZÁKLADNÍMU-VZDĚLÁVÁNÍ1.pdf). Podání vyplněné přihlášky k základnímu vzdělávání lze doručit do školy následujícím způsobem:

  1. datovou schránkou – na datovou schránku školy bchmnzd
  2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)– na email školy zskuzelov@centrum.cz
  3. poštou na adresu školy – Základní škola Kuželov, okres Hodonín, příspěvková organizace, Kuželov 1, 696 73 Hrubá                                                       Vrbka
  1. osobní doručení – v pondělí 10:00 – 13:00 hod, úterý 9:30 – 10:30, středa 12:30 – 13:30

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, případně platné Doporučení poradenského zařízení.

V případě, že budete žádat o odklad, také přiložte doporučení lékaře nebo klinického psychologa.

Termín pro podání přihlášek je od 1. do 23. dubna 2021.

Martin Dosoudil

ředitel školy

 

Desatero-pro-rodiče