Zápis do 1. ročníku na školní rok 2022/23

Termín zápisu: 13. duben 2022 (14:00 – 16:00 hod)

Informace o organizaci a průběhu zápisu:

K zápisu je nutné dodat:

 1. a) pokud víte, že dítě nastoupí do 1. třídy: Žádost o přijetí k základnímu vzdělání (rodný list dítěte)

nebo

 1. b) pokud budete žádat o odklad: Žádost o odklad+ k žádosti o odklad patřičná doporučení,

vše můžete doručit do školy následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID schránky je bchmnzd),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobním podáním – vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do hlavní budovy ZŠ Kuželov 1
 5. osobním podáním – kancelář školy – Kuželov 1
 6. osobně – nejpozději v den a čas konání zápisu

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky (nebo udělení odkladu zahájení školní docházky). 

 • termín podání Žádosti o přijetí či Žádosti o odklad nemá žádný vliv na výsledek správního řízení 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat

 1. a) ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC)
 2. b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)
 3. c) ŽÁDOST O ODKLAD

 

 

INFORMAC PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Desatero pro rodiče